دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1400، صفحه 1-211 

مقاله پژوهشی

1. نقش نت‌زیست‌ها در تحولات سیاسی/ اجتماعی مصر و تونس(2011)

صفحه 1-36

حسن فارسی جوکار؛ مصطفی ملکوتیان


8. علل تعامل و تقابل مردمی با داعش در عراق

صفحه 189-211

حسین فولادی؛ علی محمدزاده؛ احمد اشرفی؛ عبدالرضا بای