دریافت هزینه از مقالات پذیرفته شده در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند

هزینه بررسی اولیه مقاله: 200 هزار تومان

هزینه چاپ نهایی: 200هزار تومان 

نویسندگان محترم می توانند مبلغ مورد نظر را  به حساب 4001071303006607 بانک مرکزی به نام سایر درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  به شناسه پرداخت  354114800140028956619690010444 از طریق درگاه پرداخت واریز نمایند.

 

شیوه‌‌نامه نگارش مقاله‌ در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

     زبان نشریه

     زبان نشریه به ترتیب، فارسی و انگلیسی است.

     شرایط علمی

 

1-     مقاله باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.        

2-      مقاله باید اصیل و مبتکرانه باشد.

3-     در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

4-     مقاله باید تحلیلی، انتقادی و در عین حال اصیل باشد؛ بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.

     نحوه بررسی مقاله‌ها‌

      مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهندگرفت؛ در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی، برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد. برای رعایت بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله‌ها حذف می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج دریافت‌شده در هیئت تحریریه مطرح می­‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می­کند.

- درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (درصورت وجود) در مقالات

      شرایط نگارش مقاله

مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت شود.

 مقاله باید بدین ترتیب تنظیم شود:

الف- عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 ب-  مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام­خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی و شماره تماس و نشانی پست الکترونیک نویسنده) و مشخصات مسئول مکاتبات در فایلی جداگانه ارسال گردد.

 ت- چکیده فارسی و انگلیسی، حداکثر 15 سطر باشد. چکیده باید دارای 5 بخش مجزا شامل: هدف، روش شناسی پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژگان باشد.

 کلیدواژه فارسی و انگلیسی همانند هم و حداکثر شش کلمه باشد. 

مقدمه، شامل پیشینه تحقیق و منابع آن باشد، به گونه­ای که خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

بدنه اصلی مقاله، دربردارنده بحث و بررسی فرضیه/ فرضیات تحقیق و ارائه تحلیل‌های مناسب با موضوع باشد.

نتیجه‌گیری

کتاب‌نامه

نام نویسنده به لاتین به همراه مرتبه علمی

3- ارجاعات درون­متنی باید داخل پرانتز و به ­ترتیب: نام­خانوادگی نویسنده (شهرت)، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (احمدیان، 1380، ج2، ص 275)

  4‌-‌ نحوه تنظیم ارجاعات در کتاب‌نامه مقاله: . کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر.

    5- نحوه تنظیم ارجاعات به مجله در کتاب‌نامه:

    نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات مقاله در مجله.

   6- سایت‌های اینترنتی:

     نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، عنوان موضوع «داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک .

در پایان متن در قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز به انگلیسی آورده شوند. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده حتما(in Persian) اضافه شود و در آخر منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. مطمئن شوید که منابع اشاره شده در متن در ماخذ نوشته شده باشند و برعکس

     7 ـ مقاله باید حداکثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود. حداکثر کلمات مقاله 6500تا 8000 کلمه است در غیر این صورت مقاله حذف و بررسی نمی گردد.

     8- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، در پاورقی ذکر گردد.

    9-  این فصلنامه در قبول یا رد مقاله و همچنین در ویراستاری آن آزاد است.

  10-  مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.

     شرایط پذیرش اولیه

   1- مقاله باید دارای ویژگی‌های بند دوم «شرایط علمی» باشد و بر اساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم ‌شود و به صورت تایپ‌شده در برنامه XP 2007Word با قلم   B Badr13 ارسال گردد.

    2- مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد.

    3-  نویسنده باید متعهد شود که این مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که تکلیف آن در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام مشخص نشده است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.

4- 'گزارش سامانه همانندجو ضمیمه شود. آدرس سایت: www.tik.irandoc.ac.ir

حداکثر میزان همانندی مقاله 10 درصد است .

ایمیل سردبیر: m.salehi@org.ikiu.ac.ir

شناسه: nyOSJ

 

 

دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سیستم

دریافت فایل راهنمای ورود به سیستم و ارسال مقاله

راهنمای همانند جو

فرم تعهد نویسنده

فرم تعارض منافع 

آیین نامه دریافت هزینه وزارت علوم