آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2278
تعداد پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش 1813
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1376

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 454985
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 321444
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 12 %