آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2311
تعداد پذیرش 286
تعداد عدم پذیرش 1831
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1384

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 316
تعداد مشاهده مقاله 468351
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 331443
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 12 %