فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره)  منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و روز در زمینه " سیاسی و بین ­المللی جهان اسلام" می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همانندجو  بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مطالعات سیاسی جهان اسلام دارای مجوز رسمی انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به انتشار مقالات  حاصل از پژوهش های علمی در حوزه مسائل متنوع سیاسی و بین المللی جهان اسلام اقدام می نماید. این فصلنامه به ابتکار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انتشار می یابد.


سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

هزینه بررسی و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام به شرح ذیل است:

  1- هزینه بررسی اولیه (ارزیابی و داوری مقاله): 200هزار تومان

  2- هزینه نهایی چاپ مقاله در فصلنامه: 250  هزار تومان

نویسندگان محترم جهت واریز هزینه می توانند مبلغ مورد نظر را از طریق لینک https://epay.ikiu.ac.ir/ به نام درآمدهای معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نوع خدمت: سایر درآمدهای پژوهشی    واریز نمایند.

هزینه اشتراک

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.


سیاست های دسترسی باز

در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دسترسی به متن کامل مقالات رایگان و آزاد است و مقالات بلافاصله بعد از انتشار در وبسایت مجله در دسترس کاربران خواهد بود. در این نشریه نویسندگان تمامی حقوق کپی رایت را حفظ می کنند و مقالات آنان تحت شرایط و معیارهای مجوز Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)  منتشر می شود. تحت این مجوز بارگیری متن مقالات، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی مقالات آزاد است ولی دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند. در این نشریه نویسندگان تمامی حقوق (کپی رایت) را برای محتوای مقالات به طور نامحدود حفظ می نمایند.

   


سیاست مقابله با سرقت ادبی

تمامی مقالات ارسال شده به این مجله از نظر سرقت ادبی بررسی خواهند شد.

نرم افزار بررسی سرقت ادبی: سامانه همانند جو


سیاست آرشیو 

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام  به نویسندگان اجازه می دهد تا از تمامی نسخه های مقاله خود (نسخه ارسالی، نسخه پذیرفته شده توسط نویسنده، نسخه نهایی منتشر شده) برای آرشیو خود (وب سایت شخصی نویسنده) و/یا بایگانی در یک مخزن سازمانی (در سرور غیرانتفاعی) بدون هیچ گونه محدودیتی استفاده کنند. 

منبع منتشر شده باید به اطلاع ناشر رسانده شده و بایستی در فضای ثانویه، پیوندی به صفحه اصلی مجله یا DOI مقالات داده شود.

سیاست های انتشار

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.


ویژگی های اصلی نشریه: 

 • صاحب امتیاز : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • نوع مقاله:  پژوهشی
 • زبانفارسی-انگلیسی، چکیده انگلیسی
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 30 روز
 • نوع انتشار: چاپی/ الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار : دارد
 • سال آغاز انتشار: بهار 1391
 • نرخ پذیرش مقالات: 12درصد
 • مجوز انتشار: CC BY NC
 • حق چاپ: نویسندگان
 • دسترسی به متن مقالاتدسترسی باز
 • مدیر مسوول:   دکتر سیدعباس هاشمی
 •  سردبیر نشریه: دکتر محمدرحیم عیوضی
 •  مدیر اجرایی نشریه:  معصومه صالحی
 • شاپا چاپی: 0929-2252
 • شاپا الکترونیکی: 2676-3524