آدرس و تلفن دفتر نشریه:

نشانی- قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی«ره»- دانشکده­ی علوم اجتماعی - دفتر فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام- صندوق پستی 5599- 34149

آدرس سایت اختصاصی  نشریه:     http://psiw.journals.ikiu.ac.ir               

پست الکترونیکی نشریه:   info@psiw.journals.ikiu.ac.ir

  ساعت پاسخ گویی به نویسندگان گرامی: 8-12 روزهای شنبه الی دوشنبه                   

تلفکس: 33901635-028


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image