سیاست داوری

نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام در بررسی و داوری مقالات از روش داوری تخصصی دوسو ناشناس استفاده می‌کند. به این معنی که در فرایند داوری مقاله، داور و نویسنده از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. از زمان وصول مقاله در نشریه تا زمان چاپ و انتشار آن، مراحل زیر به ترتیب طی خواهد شد:

 

الف ـ مرحله بررسی اولیه (3-7 روز)

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، صفحه راهنمای تنظیم مقاله را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

 

ب ـ مرحله داوری مقاله (1 تا 3 ماه) 

پس از پذیرش در مرحله قبل، مقاله به دو داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند ارسال خواهد شد. پس از مشخص شدن تصمیم نهایی در مورد مقالات، هر مقاله در یکی از گروه های زیر قرار خواهد گرفت: 

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل انتشار است؛ (قابل پذیرش) 

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل انتشار است؛ (نیازمند بازنگری کلی/جزئی) 

3. مقالاتی که قابل انتشار نیست. (عدم پذیرش)

بدیهی است مقالات دسته اول پس از پرداخت هزینه پذیرش و انتشار، بلافاصله در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت. دسته دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل انتشار نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر بررسی خارج می‌گردد. این مرحله معمولاً بین 1 تا 3 ماه طول می کشد.

 

ج ـ مرحله انجام اصلاحات (15-30 روز) 

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 15 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند. انجام اصلاحات ممکن است در یک پروسه رفت و برگشتی شامل دو یا سه مرحله اصلاحات باشد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر دبیران نشریه قابل قبول باشد به طول بیانجامد. پس از تأیید اصلاحات توسط دبیران، مقاله جهت پرداخت هزینه پذیرش و انتشار به نویسنده ارجاع داده می شود.

 

د ـ مرحلة پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، و پرداخت هزینه پذیرش و انتشار، مقاله در نوبت انتشار قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامه کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و انتشار مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.