پرسش‌های متداول

آیا فصلنامه جهت چاپ مقاله هزینه ای دریافت می نماید ؟

بله، فصلنامه تنها از مقالاتی که پروسه داوری را طی نموده و به طور قطعی در فرایند چاپ قرار می گیرند مبلغ 250 هزار تومان هزینه چاپ دریافت می نماید.

بررسی مقاله از زمان دریافت تا اعلام نتیجه اولیه چه مدت است؟

بررسی اولیه مقاله حدود دو هفته خواهد بود و در صورت ارسال به داوری مدت زمان بررسی از حداقل دو ماه تا 5 ماه می باشد.

نحوه پیگیری مقاله

نویسندگان محترم می توانند مقاله ارسالی را از طریق ایمیل فصلنامه پیگیری نمایند.
info@psiw.journals.ikiu.ac.ir