داوران

دریافت فایل راهنمای داور(pdf)

 اسامی داوران فصلنامه

 

جواد امام جمعه زاده

دانشگاه اصفهان

حسین مسعودنیا

دانشگاه اصفهان

علی اکبر جعفری

دانشگاه مازندران

احمد رشیدی

دانشگاه مازندران

حسین رفیع

دانشگاه مازندران

مهدی رهبری

دانشگاه مازندران

سید امیر نیاکویی

دانشگاه گیلان

رضا سیمبر

دانشگاه گیلان

فرزاد رستمی

دانشگاه رازی کرمانشاه

شمس الدین صادقی

دانشگاه رازی کرمانشاه

محمد جواد هراتی

دانشگاه همدان

سید مرتضی هزاوئی

دانشگاه همدان

عباس حیدری

دانشگاه کرمان

محسن خلیلی

دانشگاه مشهد

خلیل الله سردارنیا

دانشگاه شیراز

علیرضا سمیعی اصفهانی

دانشگاه یاسوج

سید محمد موسوی

دانشگاه پیام نور

امیر موسوی

دانشگاه آزاد اسلامی

مهدی مطهرنیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مسعود مطلبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

علی محسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

گارینه کشیشیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

یحیی صمدی مقدم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

حبیب شیرازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

محمد شاه محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

امیر ساجدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محمد علی خسروی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ملک تاج خسروی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محمد رضا الفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

اکبر اشرفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طاهره ابراهیمی فر

 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

سعید اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مسعود اسلامی

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

محمدباقر منصورزاده

دانشگاه آزاد اسلامی

عبدالرحیم پدرام

دانشگاه عالی دفاع ملی

ناصر پور صادق

دانشگاه عالی دفاع ملی

علیرضا کیقبادی

دانشگاه عالی دفاع ملی

علیرضا نجاتی منفرد

دانشگاه عالی دفاع ملی

گودرز تافته

دانشگاه عالی دفاع ملی

مهدی حاجی سیاری

دانشگاه عالی دفاع ملی

غلامرضا سنجابی

دانشگاه عالی دفاع ملی

رضا حسینی

دانشگاه عالی دفاع ملی

هادی عبدالملکی

دانشگاه عالی دفاع ملی

سعید قربانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید اصغر جعفری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

بهزاد قاسمی

دانشگاه جامع امام حسین

عباس علی پور

دانشگاه جامع امام حسین

حمید احمدی

دانشگاه تهران

مهدی احمدیان

 دانشگاه تهران

احمد موثقی گیلانی

دانشگاه تهران

حمیدرضا ملک محمدی

دانشگاه تهران

ابراهیم متقی

دانشگاه تهران

نور الله قیصری

دانشگاه تهران

علی صباغیان

دانشگاه تهران

علیرضا صدرا

دانشگاه تهران

احمد دوست محمدی

دانشگاه تهران

سعید خزایی

دانشگاه تهران

محمد جواد جاوید

دانشگاه تهران

رسول افضلی

دانشگاه تهران

زهرا پیشگاهی فرد

دانشگاه تهران

مصطفی ملکوتیان

دانشگاه تهران

محمد رضا تاجیک

دانشگاه شهید بهشتی

حمید رضا محمدی

دانشگاه شهید بهشتی

باقر حشمت زاده

دانشگاه شهید بهشتی

هادی آجیلی

دانشگاه علامه طباطبایی

غلامرضا خواجه سروری

دانشگاه علامه طباطبایی

علی آدمی

دانشگاه علامه طباطبایی

سید جلال دهقانی فیروز آبادی

دانشگاه علامه طباطبایی

افشین متقی

دانشگاه خوارزمی

غلامرضا کریمی

دانشگاه خوارزمی

محمد بابایی

دانشگاه خوارزمی

ارسلان قربانی

دانشگاه خوارزمی

ناصر فرشادگهر

دانشگاه خوارزمی

جواد درخشه

دانشگاه امام صادق(ع)

رضا گودرزی

دانشگاه امام صادق(ع)

اصغر افتخاری

دانشگاه امام صادق(ع)

محمد رحیم عیوضی

دانشگاه شاهد

زاهد غفاری هشجین

دانشگاه شاهد

فرزاد جهان بین

دانشگاه شاهد

مجید احتشامی

دانشگاه صنعتی خواج نصیر

محمد رضا دهشیری

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه  

مهرداد کیایی

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه  

محمود یزدانفام

موسسه مطالعاتی راهبرد

عبدالرحمن راجح

دانشگاه صدا وسیما

توحید محرمی

موسسه فرهنگ و هنر

عباس ملکی

دانشگاه صنعتی شریف

مریم صنیع اجلال

مرکز سیاست های علمی کشور

مهدی عباس زاده

پژوهشکده فرهنگ و اندیشه

یحیی فوزی

پژوهشکده علوم انسانی

بهرام نوازنی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

سید عباس هاشمی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

عین الله کشاورز

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

قربانعلی قربان زاده

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

حاکم قاسمی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

محمدرضا عرب بافرانی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

حمید عزیز محمدلو

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

علی اکبر عظیمی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

محسن عباس زاده

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

بهنام سرخیل

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

ایمان رکوعی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

محمد حسینی مقدم

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

امیر حسین حاتمی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

عزیزالله حاتم زاده

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

روح الله بیات

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

مجید بزرگمهری

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

محمد آذری

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

فرهاد درویشی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)

فولادی

دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)