بازخوانی جنبش شیعی الحوثی در یمن

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

جنبش الحوثی‌ها چندین سال است که منطقه را تحت شعاع خود قرار داده است. این جنبش در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد عوامل داخلی و خارجی در به وجود آمدن آن دخیل است. در کنار عوامل داخلی و خارجی، آموزه‌های مذهبی زیدیه نیز در شکل‌گیری این جنبش تأثیرگذار بوده است. ترس آمریکا و کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی از شکل‌گیری یک جنبش بنیادگرا در یمن قابل تأمل است. از سوی دیگر جنگ‌های این جنبش با دولت یمن از سال 2004 تا آخرین آن که در سال 2010-2009 رخ داد منجر به وجود آمدن یک بحران داخلی در یمن شده است و دخالت‌های کشورهای غربی و همسایه در تشدید این بحران مؤثر بوده است. این مقاله در صدد است تا خوانندگان خود را با اوضاع داخلی یمن آشنا کند و از سوی دیگر عواملی که منجر به ظهور جنبش الحوثی‌ها شده است را توضیح دهد.چهارچوب نظری پژوهش،تئوری دکمجیان پیرامون شکل گیری جنبشهای اسلامی در خاورمیانه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Shia`s Movement of al-howzi in Yemen

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • hossein tavasoli 2
چکیده [English]

Al-howzi movement for several years has been affected the region. This is happening in situation that apparently internal and international factors play the effective role. In addition to these factors mentioned above principals of Zadiya has been played an affective role. United state of America and also Saudi Arabia are pretty worried about this fundamental movement. In another look to the situation in Yemen, fights of Yemen government against this movement from 2004 to 2010 caused a serious internal crisis and western and neighboring countries have played a crucial role on that. This article is trying to study Yemen situation and also pay attention to factors that important in shaping Al-howzi movement. Theoretical framework is Dekmegian theory regarding Islamic movements in Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Yemen
  • Zadiya
  • Al-howzi Movement