ظهور و کارکرد اسلام سیاسی در روند استقلال الجزایر

نویسنده

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

پس از آغاز اشغال الجزایر توسط فرانسه در سال 1830م، اسلام جهادی فوری‌ترین واکنش مسلمانان این سرزمین بود که در جنبش امیر عبدالقادر و دیگر مجاهدان قابل پیگیری است. رایت اسلام جهادی بیش از نیم قرن تا اوایل قرن بیستم برپا بود. اما در نسلهای بعد این رایت به اسلام سیاسی تغییر پیدا کرد که می‌کوشید آن چه را از خلال جنگ به دست نیامده از طریق سیاسی به دست آورد. این نوع اسلام سیاسی با رویکرد اصلاح‌طلبی می‌کوشید از طریق تعلیم و تربیت، میراث و هویت تمدنی با ابعاد عربی و اسلامی‌اش را حفظ نماید.
چهره شاخص این جریان در الجزایر، عبدالحمید بن بادیس است که در کنار تلاش­های گسترده فردی اقدام به نهادسازی کرد و با تاسیس جمعیت العلماء الجزایر، همکاری همه نخبگان این سرزمین را به سوی اهداف جریان اسلام سیاسی جلب کرد، در اثر فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی این جریان‌ بود که مردم الجزایر دریافتند برای بازگرداندن حیات و سرزندگی به جامعه باید استقلال خود را از فرانسه بازیابند. جبهه آزادی بخش ملی و جنبش استقلال الجزایر در فراهم شدن زمینه های ظهور و بروز خود عمیقا وامدار جریان اسلام سیاسی در الجزایر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appearance and function of political Islam in independence process of Algeria

نویسنده [English]

  • abbas boroumand
چکیده [English]

After Algeria’s occupancy by France in 1830, pertaining (Jahadi) Islam was the most argent reaction of Muslims of this land that it is searchable in Amir AbdolQader’s movement and other warriors. The flag of pertaining Islam was set up for more than half-century until the first of twentieth century. However in the next generations this flag changed to political Islam which whatever wasn’t achieve by war they could reach to the aims with policy. This kind of political Islam with a reformative approach tries to by training and teaching protect the civilization heritage and identity with Islamic and Arabic perspective.
The remarkable face of this movement in Algeria is AbdolHamid Ebn Badis who in case of his wide personal attempts make an effort to establish a structure. He attracts all elite’s competition of this land to political Islam’s purposes with establishing Scholar Authority of Algeria. In consequence of political and cultural activities of this movement Algeria’s people understood that for returning aliveness and vivacity to society must take back their independence from France. National Liberation Front and Independence Movement of Algeria deeply owe to political Islam in Algeria because this movement brings about the basis of their appearance.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • political Islam
  • Algeria
  • Ebn Badis
  • Scholars Authority
  • France colonization