همگرایی جهان اسلام و آیندة تمدن اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

شکل‌گیری تمدن اسلامی بر حسب دستاوردهای جهان‌شمول آن یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ بشر است. این تمدن در گذر تاریخ، اوجها و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. عناصر و عوامل شکل‌دهنده به تمدن اسلامی به طور مدوام در پی احیا و جهان‌شمول ساختن آن هستند. از منظر آینده‌اندیشی نکته حائز اهمیت آن است که می‌توان آینده‌های متفاوتی را در طیفی از آینده‌های مطلوب و نامطلوب برای تمدن اسلامی شناسایی کرد. در این مقاله تلاش می‌شود زمینه‌های دستیابی به آینده مطلوب تمدن اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. راه حل پیشنهادی مقاله آن است که تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی در لایه‌های مختلف عینی و ذهنی شرایط لازم برای احیای شکوهمند تمدن اسلامی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of Islamic World and future of Islamic Civilization

نویسندگان [English]

  • Mohammed Hosseini Moghadam 1
  • maryam sani ejlal 2
1 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In term of global achievement one of the most important milestones during the history of humanity is evolution of Islamic civilization. This civilization has experienced many ups and downs. The driving forces of Islamic civilization dynamically is reviving and globalizing it. From futures studies point of view there are different alternative futures for this civilization which can be categorized from pessimistic to optimistic futures. In this paper has been tried to study the ways which make it possible to achieve the favorite future of Islamic civilization. The main idea of this paper is that the integration between Islamic countries in different levels from tangible to abstract facilitates ascendancy of Islamic civilization in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic civilization
  • Integration
  • Futures Studies
  • Causal layer Analysis