مواضع اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم نگاهی تطبیقی د ر تعریف و راهبردها

نویسنده

دانشیار،دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

تروریسم در همه اشکال آن به منزله یک تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد.
اتحادیه اروپا خود را بازیگری موثر در مبارزه با تروریسم می داند و اسناد متعددی را در این رابطه به تصویب رسانده است. این اتحادیه در حوزه خارجی اقداماتی مانند، افزایش همکاری های بین المللی، همکاری با سازمان های بین المللی و مقابله با تامین مالی تروریسم را به انجام رساند ه است
سازمان کنفرانس اسلامی نیز خود را در خط مقدم مبارزه با تروریسم در سطح داخلی کشورهای عضو، منطقه ای و جهانی قرار داده  است. این سازمان با تصویب قطعنامه های و کنوانسیون مبارزه با تروریسم تلاش مستمری را در این حوزه به عمل آورده است. هدف این مقاله بررسی تطبیقی مواضع اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در موضوع مبارزه با تروریسم است و با توجه به شاخص های خاص این تطبیق را به انجام رسانده است. بررسی وجوه اختلاف و اشتراک محور این مقاله است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EU & OIC Positions on International Terrorism A Comparative View on Definitions & Strategies

نویسنده [English]

  • null null
Chief Editor: Iam Khomeini International University
چکیده [English]

Terrorism in all its forms constitutes a grave threat to the international peace and security.
The EU considers itself a key player in countering terrorism, with a broad number of relevant activities and instruments crossing the internal-external divide of EU competences. On the external side, initiatives encompass enhanced cooperation with international bodies, stemming the flow of terrorist financing, strengthening international intelligence sharing, and working with third countries to dismantle terrorist infrastructures through capacity-building to raise local competence.
The Organization of Islamic Conference (OIC) has been at the forefront in its efforts to deal with domestic, regional & international terrorism. It has been an important concern of the OIC. The OIC has repeatedly taken position that the subject of International and regional terrorism needs to be reviewed comprehensively.
Based on legal and international instruments, as the major question, I want to compare the views, definitions and strategies of the EU & OIC concerning the International Terrorism. Which are the common points and which are the differences?

کلیدواژه‌ها [English]

  • EU. OIC. Terrorism. Comparison