انقلابهای معاصر در جهان عرب: مطالعه ای تطبیقی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

 اعتراضات اخیری که جهان عرب را فراگرفته، با نتایج سیاسی مختلفی مواجه شده ، طوری که در مصر و تونس، حکومتها به سرعت سقوط کردند در حالی که در لیبی و یمن پس از مدتها کش و قوس و درگیری های داخلی تغییر حکومتها رخ داد؛ در این میان در بحرین و سوریه حکومتها پایداری قابل توجهی نشان داده اند. این مقاله به چرایی نتایج سیاسی مختلف اعتراضات در جهان عرب می پردازد و برای نیل به این مقصود از نظریه گلدستون در رابطه با چرایی پیروزی برخی انقلابها و عدم موفقیت برخی دیگر، استفاده می کند. فرضیه مقاله چنین است: نتایج سیاسی متفاوت اعتراضات مرهون مجموعه ای از عوامل شامل میزان مشروعیت حکومتها، میزان بسیج اجتماعی معترضان و درنهایت واکنش ارتش و قدرتهای بین المللی بوده است، بنابراین وضعیت متفاوت مولفه های فوق در کشورهای دستخوش بحران، باعث نتایج سیاسی متفاوت شده است.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemporary Arab Revolutions: A Comparative Study

نویسنده [English]

  • seyyed amire neyakooei
چکیده [English]

The present article intends to explore the reasons for different political outcomes of protests in the Arab world. This study covers six countries of Egypt, Tunisia, Libya, Syria, Yemen and Bahrain which have undergone greater political upheavals than other countries in the region. In this article, Goldstone’s theory of revolutions has been used to examine the factors underpinning the failure or success of revolutionary movements in mentioned countries.  Accordingly, the hypothesis of the paper is that the different political outcomes of the protests are due to a combination of factors including the political legitimacy of governments, the level of mobilization of anti-regime movements and, the responses of national militaries and international powers. Different configurations of these components in the crisis-stricken countries have led to different political outcomes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protests
  • Legitimacy
  • Political crisis
  • Social mobilization
  • military