مبانی فکری ضدیت «طالبانیسم» پاکستان با شیعیان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کمیجان

چکیده

با توجه به گسترش چشم‌گیر بنیادگرایی اسلامی در پاکستان در دو دهه‌ی اخیر، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل فکری ضدیت و دشمنی طالبان نسبت به شیعیان است. به همین منظور پژوهش حاضر این فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده است که محیط اجتماعی پاکستان، استفاده‌ی ابزاری دولت­های پاکستان از گروه­های بنیادگرا و رهبران آن، همچنین مداخله‌ی دولت­های خارجی ،به‌ویژه عربستان، در ترویج وهابیت و ترکیب آن با «دیوبندیسم»، عامل ضدیت گروه­های اسلام­گرا ،خصوصاً طالبانیسم، با شیعیان شده است. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که طالبانیسم جنبشی است متشکل از نیروهایی که از لحاظ فکری از خارج از مرزهای پاکستان، خصوصاً عربستان تغذیه می‌شوند و مکتب دیوبندیسم و وهابیت، بر رادیکالی‌شدن طالبان و ضدیت با شیعیان تأثیر عمیقی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intellectual Roots of Pakistani Taliban's Opposition against Shia

نویسندگان [English]

  • ahmad rashydi 1
  • safyollah shahghale 2
چکیده [English]

Given the substantial spread of Islamic fundamentalism in Pakistan in the past two decades, this article studies the roots of Taliban opposition against Shia. Our findings show that Taliban movement intellectually is fed from outside of Pakistan. The influence of Deobandism opinions on Taliban and the Saudi government's efforts to promote the radical Wahhabi in Pakistan are considered as roots for opposing the Taliban against the Shi'ites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taliban
  • Pakistan
  • Shia
  • Deobandism
  • Wahhabism