اسلام سیاسی و «القاعده»

نویسندگان

1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

بحث در مورد عوامل به وجود آمدن سازمان القاعده، هدف اصلی پژوهش حاضر است. بر همین اساس، در این مقاله، فرضیه بر این اصل بنا شده است که از- سویی، ترکیب مذهب وهابیت با اندیشه‌ی سید قطب و تفسیری افراطی از مفهوم جهاد در اسلام ( به عنوان عوامل ذهنی) و از سوی دیگر، وقوع انقلاب اسلامی ایران و اشغال افغانستان در سال 1979 نیز( به عنوان عوامل عینی) در شکل‌گیری این سازمان نقش کلیدی داشته است. به عبارت دیگر، ترکیب اندیشه‌های سید قطب، مذهب وهابیت و تفسیری افراطی از واژه‌ی جهاد، در واکنش به انقلاب اسلامی ایران و همچنین اشغال افغانستان توسط شوروی، مذهب جدیدی به وجود آورده است که از آن به «نووهابیسم» تعبیر می‌شود و نمونه‌ی بارز آن سازمان القاعده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Islam and al-Qaeda

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • mehdi bakhshi shekh ahmad 2
چکیده [English]

Question about the existence of al-Qaeda, is the main goal of this study. Along this, the hypothesizes of this article is that combination of wahhabism with radical Islamic thoughts such as Seyyed Qutb, and radical interpretation of Islamic concept of Jihad (as mental factors), in reaction to the Islamic Revolution Of Iran and the occupation of Afghanistan by the Soviet Union in 1979 (as objective factors) has led the emergence of Al-Qaeda network; the product of this combination is called neo-wahhabism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Whhabya
  • Seyyed Qutb
  • Jihad
  • Iran
  • Afghanistan
  • Neo-Wahhabism
  • Al-Qaeda