رهیافت چندجانبه‌گرایی؛ رویکردی کارآمد برای مبارزه با تروریسم در جهان اسلام (با تاکید بر همکاری ایران، ترکیه، مصر و عربستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 دانشجوی ارشد رشته علوم سیاسی

چکیده

امروزه تحت تأثیر فرایند جهانی‌شدن نه‌تنها امنیت کشورها بهبود نیافته، بلکه تهدیدات علیه امنیت ملی آن‌ها نسبت به قبل بیشتر و متنوع‌تر هم شده است. باید گفت که دیگر، دولت‌ها به‌طور یک‌جانبه قادر به تأمین امنیت ملی نیستند. در بسیاری از موارد، رفع تهدیدات و تأمین امنیت ملی صرفاً از طریق سیستم امنیت جمعی و همکاری‌های چندجانبه امکان‌پذیر است. یکی از اساسی‌ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه‌ای، رهیافت چندجانبه‌گرایی به‌عنوان رویکردی کارآمد برای مقابله با تروریسم و ریشه‌کنی تدریجی آن در جهان اسلام پیشنهاد می‌شود. بر این اساس، پرسش پژوهش عبارت است از اینکه با توجه به تهدیدات روزافزون تروریسم در جهان اسلام، کدام رویکرد برای مقابله با این پدیده کارآمدتر و جامع‌تر است؟ یافته پژوهش این است که درپیش­گرفتن رویکرد چندجانبه‌گرایی و اقدامات مشترک کشورهای منطقه، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم در جهان اسلام است. کشورهای تأثیرگذار منطقه از جمله ایران، ترکیه، مصر، عربستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای در چهارچوب روابط چندجانبه و نهادهای منطقه‌ای باید رویکرد مشترکی در خصوص مبارزه با تروریسم اتخاذ کنند. رویکرد چندجانبه باعث مؤثر واقع‌شدن اقدامات هماهنگ بازیگران منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های مبارزه با تروریسم، کاهش دخالت بیگانگان در مسائل منطقه، حذف ریشه‌های شکل‌گیری گروه‌های تروریستی وغیره می‌شود و درنهایت اینکه برقراری امنیت و ثبات در منطقه زمینه توسعه همه‌جانبه را در جهان اسلام فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilateralism Approach An Effective Approach to Combating Terrorism in the Muslim World

نویسندگان [English]

  • hemmat imani 1
  • farshid dilmoqani 2
  • hadis Roshani 3
1 فارغ التحصیل
2 دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه
3 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Today, with regard to the influence of globalization process, not only the security of the countries has not been improved, but the threats against their national security have become more and more diversified than before. It should be said that governments, unilaterally, can’t provide their national security. In many cases, the elimination of threats and keeping safe the national security is possible only through the system of collective security and multilateral cooperation. The issue of terrorism is one of the most fundamental threats that all countries are facing. Currently, the phenomenon of terrorism affected by globalization and the spread of communications and information technology which has become much wider and more powerful day after day. It has many destructive effects than the past, which virtually no country is safe from its dangers, and no single country is able to deal with it lonely.
The paper, using a library-based qualitative research method, Multilateralism is proposed as an effective approach to counteracting terrorism and its gradual extirpation in the Islamic world. Accordingly, the research question is, in view of the increasing threats of terrorism in the Islamic world, which approach is more efficient and comprehensive to deal with this phenomenon? The study findings showed that the most effective way to fight terrorism in the Muslim world is to develop a multilateral approach and joint efforts of the countries of the region (i.e. Middle East countries). The influential countries of the region, including Iran, Turkey, Egypt, Saudi Arabia and other regional actors, should adopt a common approach to confront terrorism in the framework of multilateral relations and regional institutions. The multilateral approaches promotes the effective coordination of regional actors, reduces the cost of fighting terrorism, decrease the involvement of foreigners in regional affairs, eliminates the formation roots of terrorist groups, and etc. It ultimately ensures the establishment of security and stability in the region for an all-embracing development in the Muslim world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Multilateralism
  • Terrorism
  • Islamic world
  • Regionalism
  • Economic convergence