الگویی نوین برای سناریونویسی در موضوعات راهبردی مطالعه موردی: سناریوهای آینده بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دفتر آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

هدف این نوشتار، ارائه الگویی نوین برای سناریونویسی در موضوعات راهبردی است. سناریو، نگاهی همراه با سازگاری منطقی به آینده از چشم‌اندازی ویژه و ابزاری گسترده در حوزه روش‌شناسی، برای پرداختن به عدم قطعیت‌های آینده است. بررسی سهم اصلی سناریوها در موفقیت آینده ما، به توانمندسازی ما در تبدیل عدم قطعیت به منبع برتری بازمی‌گردد و ضروری است. نظر به این‌که هرکدام از موضوعات راهبردی، بستر خاصی داشته و مسیر خاصی را برای تدوین سناریو طی می‌کنند، ارائه الگویی نوین، ضروری به نظر می‌رسد. روش این پژوهش، بر اساس روش‌شناسی‌های حوزه آینده‌پژوهی و بر مبنای رویکرد استنتاجی و با استفاده از بهبود الگوی شبکه جهانی کسب‌وکار، صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از الگویی بومی در مسائل راهبردی با استفاده از الگوی گام‌به‌گام و نه‌مرحله‌ای سناریونویسی (شناسایی بازیگران، شناسایی مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار، شناسایی پیشران‌ها، شناسایی عدم قطعیت‌ها، ترسیم چشم‌انداز کلی، تعیین عدم قطعیت‌های کلیدی، نوشتن سناریوها، ارزیابی سناریوها و بازنگری و بازخورگیری از سناریوها) است که برای تشریح این منظور، سناریوهای آینده بحران سوریه شامل سناریوهای عبور از بحران، حفظ سنگر، شکستن محاصره، حفظ معبر و فتح شام موردکاوی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Framework for Scenario Development to Strategic Issues; A Case-Study of Syria Crisis` Future Scenarios

نویسندگان [English]

  • Abdurrahim Pedram 1
  • Salman Zali 2
1 DAAA
2 ISU (a.s)
چکیده [English]

The objective of this article is to present a new framework in strategic issues based on scenario development methodology. Scenario is a look with logical consistency to the future aimed to dealing with future uncertainties. Scrutinizing the cardinal share of scenarios to our future prosperity, returns to our ability in transmuting the uncertainty to a prominence source and is essential.
Given the fact that each of the strategic issues has a specific context and a specific pathway for the development of a scenario, it is necessary to present a new framework. The methodology of this research is based on the methodology of the field of futures studies based on the deductive approach and using the improvement of the model of the global business network (GBN).
The findings of the research indicate a native framework in strategic issues using the step-by-step framework and the 9-step scenario (identification of actors, identifying the components and influential factors, identifying drivers, identifying uncertainties, drawing up a general perspective, Determining key uncertainties, Describing scenarios, evaluating scenarios, and reviewing and revising scenarios) in order to illustrate this, scenarios of Syria future crises include Passing through the crisis, Maintaining a trench, Breaking the siege, Maintaining the ruin and Conquering Damascus are case studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Development
  • Scenario Analysis
  • Deductive Approach
  • Global Business Network (GBN)
  • Syria Crises
  • Future of Syria Scenarios