واکاوی مشارکت سیاسی زنان در جهان اسلام؛ با تاکید بر کشور مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

2 دانشگاه بین المللی امام(ره)

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش زنان در تحولات نوین جهان عرب با تاکید بر مصر می پردازد. البته این نقش با توجه به جایگاه زنان در اسلام و ارا متفکران جهان عرب همچون علامه فضل الله و قرضاویف همچنین ساختار فرهنگی و اجتماعی جهان عرب و تاثیرات جهانی شدن بر زنان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اعتراضات گسترده در کشور های عربی همچون مصر و تونس و لیبی که منجر به پیروزی انقلاب گردید. زنان در فرهنگ و عقل عربی از ویژگی های خاص اجتماعی برخوردار هستند، به همین دلیل حضور زنان در عرصه سیاسی اعم از انتخابات، مشارکت سیاسی و حضور در اعتراضات با دیدگاههای خاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. گرچه جهان عرب از جمله شمال افریقا با نوسازی اقتصادی و آموزشی دچار دگردیسی شده است و زنان وارد مسایل اجتماعی شده اند، ولی دگر دیسی در نگرش مردان و حکومت نسبت به زنان به صورت نگرفته است. به عبارت دیگر همان گفتمان گذشته در دنیای جدید و عصر جهانی شدن بازتولید شده است. حال سوال این است که زنان چه نقشی در وقوع تحولات نوین جهان عرب داشته اند. و تحولات نوین چه تاثیری بر آینده زنان در جهان عرب خواهد داشت. گرچه به نظر می رسد که یکی از دلایل ناکامی تحولات نوین جهان عرب عدم تحول گفتمانی فرهنگ عربی نسبت به زنان بوده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

This study aims to investigate the role of women in the Arab world with an emphasis

نویسندگان [English]

  • hasan shamsini gheyasvand 1
  • khorshid najafi jouybari 2
چکیده [English]

on new developments in Egypt. Due to widespread protests in Arab countries such as Egypt, Tunisia and Libya that led to the victory of the revolution. So many stions about the role of women in the political developments of the country. One of these is the question of what approach to new developments taking place in the Arab world due to the presence there of women . What factors make women's participation in the revolution. Impact of globalization on the role of Arab women. Finally, new developments will affect the future of women in the Arab world.
on new developments in Egypt. Due to widespread protests in Arab countries such as Egypt, Tunisia and Libya that led to the victory of the revolution. So many stions about the role of women in the political developments of the country. One of these is the question of what approach to new developments taking place in the Arab world due to the presence there of women . What factors make women's participation in the revolution. Impact of globalization on the role of Arab women. Finally, new developments will affect the future of women in the Arab world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab World
  • Islamic awakening
  • Spring Arabic