ترکیه به‌مثابه قدرت میانی در نظام بین‌الملل و جایگاه آن در روابط ایران و امریکا (با تأکید بر دوران حزب عدالت و توسعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

ظهور قدرت‌های میانی نوپدید در نظام بین‌الملل از ویژگی‌های روابط بین‌الملل در دهه پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. موضوع قدرت‌های میانی در حال ظهور زمانی شکل گرفت که سایه تصلب نظام دو قطبی در روابط بین‌الملل رخت بر بست و فرصت برای تجلی قدرت‌های میانی پدیدار گشت. با وجود دامنه‌دار بودن بحث قدرت‌های میانی در روابط بین‌الملل در دوران جنگ سرد، قدرت‌های میانی نوظهور در روابط بین‌الملل شکل جدیدی از رفتار را به نمایش گذاشته‌اند که لزوماً مبتنی بر حفظ وضع موجود نیست. این مسئله با رفتار سنتی قدرت‌های میانی در نظام بین‌الملل که همواره از شرکای قدرت‌های بزرگ به حساب می‌آمده و رفتاری مبتنی بر حفظ وضع موجود داشتند، متفاوت است. پژوهش حاضر با گذاری بر مباحث نظری مربوط به قدرت‌های میانی نوظهور در عرصه روابط بین‌الملل به این پرسش می­پردازد که سیاست خارجی ترکیه در رابطه با ایران و امریکا چگونه صورت‌بندی می‌شود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ترکیه به‌مثابه یک قدرت میانی نوظهور در نظام بین‌الملل، به ایفای نقش‌های متضاد و چندلایه پرداخته و در عین بهره‌مندی از اتحاد استراتژیک با امریکا، استقلال عمل بیشتری را در رابطه با مسائل منطقه‌ای بروز می‌دهد. این کشور در رابطه با ایران نیز از ترکیبی از رقابت و همکاری بهره می‌گیرد که معطوف به افزایش نقش منطقه‌ای آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turkey’s Position as Emerging Middle Power in the U.S. Iran Relations (with emphasis on AKP)

چکیده [English]

Turkish foreign policy as an emerging middle power in world politics has its own consequences. As Eduard Jordan in his conceptual analysis about middle power in international relations notes, the differences between traditional and emerging middle powers in international relations is indeed a reason on importance of geopolitics and regional security competition in the world which defines the security architecture of world politics in current moment and future. As superpower tries to consolidate its effect and dominance in world regional security complexes, it faces the great regional players which mostly are middle powers in international system. In this article we will analyze the Turkey's position as an emerging middle power dealing with U.S. containment policy on issue of Iran to understand the foreign policy making of emerging middle powers being align with grate powers in stabilization of international system and pursuing their own interests.
Keywords: Middle Powers- International system-Turkey- U.S.- Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • " Middle Powers" "
 • International system" "Turkey"
 • "U.S."
 • " Iran"
 1.  

  1. Administration, E. I. (2013). Energy Information Administration. Retrieved February 15, 2013, from eia.gov. https://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=TUR
  2. Aras , Bulent ;Aliriza, Bulent. (2012). U.S.-Turkish Relations: A review at the beginning of the third decade of the post–cold war era. Washington D.C: CSIS.
  3. Barkey, H. J. (2009). Turkey's Perspective on Nuclear Weapons and Disarmement- Unblocking the road to zero: perspectives of advanced nuclear nations. Washington, DC: Stimson nuclear security series.
  4. Buzan, Barry ;Ole Waever . (2003). Regions and powers: the structures of international security. Cambridge: Cambridge University Press.
  5. Cook, S. (2012). US Turkey relations: a new partnership. Washington D.C: Council on Foreign Relations.
  6. Cordesman, Anthony H; Bryan Gold, Robert Shelala, Michael Gibbs. (2013). U.S. and Iranian Strategic Competition: Turkey and South Caucause. Washington D.C: CSIS.
  7. Davutoglu, A. (2008). 3.Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 . Insight Turkey, Vol. 10 (1) .
  8. Falk, R. (2014). Can the U.S. government accept an independent Turkish foreign policy in the Middle East. Insight Turkey, 7-18.
  9. Flanagan, S. J. (winter 2013). The Turkey, Russia, Iran Nexus: Eurasian Power Dynamics. The Washington Quarterly.
  10. Gardner, D. (2010). Turkey, Iran and Israel in a Three-Sided Competition. Oslo: Norwegian Peace building Council.
  11. Gürzel, A. G. (2012). Turkey’s Role in Defusing Iran’s Nuclear Issu. The Washington Quarterly, 141-152.
  12. Hunter, S. T. (2009). Iran's Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Resisting the New International Order. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.
  13. Jenkins, G. (2012). Occasional Allies, Enduring Rivals: Turkey’s Relations with Iran. Washington, D.C: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.
  14. Jordan, E. (2003). The concept of middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers. Politikon, 165-181.
  15. Karadag, Roy ;André Bank. (September 2012). The Political Economy of Regional Power: Turkey under the AKP. No 204.
  16. Karaveli, H. M. (2013, Feb 27 ). Turkey, the unhelpful ally. The New York Times.
  17. Kasapoglu, C. (June 2012). The Cold War between Turkey and Iran.. . Foreign Policy Research Institute.
  18. Kinzer, S. (2010, June 14). Reset: Iran, Turkey, and America’s Future. Retrieved December 17, 2014, from democracynow: http://www.democracynow.org/2010/6/14/steven_kinzer_reset_iran_turkey.
  19. Larrabee, S. (2008). Turkey as a U.S. Security Partner. Santa Monica California: Rand Corporation.
  20. Morse, Julia C.;Robert O. Keohane . (2014). Contested multilateralism. Review of international Organization, 385-412.
  21. Ozhan, T. (2011). The Arab Spring and Turkey: The Camp David Order vs. the New Middle East. Insight Turkey, 55-64.
  22. Pollack, Kenneth M ;and others. (2011). The Arab Awakening: America and the transformation of the Middle East. .:. Washington D.C: Brookings Institute.
  23. Sinkaya, B. (Vol. 14 (2) 2012). Rationalization of Turkey-Iran Relations: Prospects and Limits. Insight Turkey.
  24. STEIN, A. (2012). Understanding Turkey's Position on the Iranian Nuclear Program. Monterey : JAMES MARTIN CENTER FOR NONPROLIFERATION STUDIES.
  25. Szymański, A. ( No. 92 (168) 2010). Changes in Turkish Foreign Policy. Bulletin. Warsaw: Polish Institute of International Affairs.
  26. Zanotti, J. (2013). Turkey: Background and U.S. Relations. Washington DC: Congressional Research Service.
  27. 27.  بی نام، مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در سه ماه اول سال به 3.25 میلیارد دلار رسید، عصر اقتصاد، 15خرداد 1393

  http://www.asre-eghtesad.com/بازرگانی-و-توزیع/detail/198

  http://www.itema.ir/?lang=fa&muid=112&item=1615

  28. اتاق بازرگانی تهران، آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ایران در سال 1392،

  http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Import&slcCountry=&sYear=1392&mode=doit