تأثیر سنت‌های محرم بر هویت اجتماعی شیعیان هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ تشیع و پژوهشگر مطالعات فرهنگی بین‌المللی

2 دانشیار دانشگاه الزهرا

چکیده

   پایبندی واهتمام شیعیان بر مراسم عزاداری شهدای کربلا علاوه بر ماهیت مذهبی آن از ماهیتی اجتماعی نیز برخوردار بوده و مجموعه ای از مشخصات وویژه گی های اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی وسیاسی را در بر دارد.این امر به نوبه خود باعث شکلگیری ویاتاثیرگذاری این سنت مذهبی شیعی در ادبیات ،هنر ،روابط اجتماعی ،تحولات سیاسی ،وهمچنین نوع برداشت وفهم شیعیان هند از دین ومذهب شده است .در این مقاله سعی شده است تا با تاکید بر دیدگاه خاورشناسان به این پرسش اصلی پاسخ دهد که سنت های آئینی محرم چه تاثیر ی بر هویت دینی -اجتماعی وهمچنین مناسبات اقلیت شیعه هند با سایر گروههای قومی ومذهبی هند بدنبال داشته است؟.همچنین  این مقاله که به روش پدیدارشناسی به تحلیل وتوصیف پدیده مذهبی واجتماعی مربوط به سنت های عزاداری محرم در هند می پردازد ، بر این فرضیه مبتنی است که هویت شیعی درهند برساخته اجتماعی است که هم دارای عناصر ثابت وهم پذیرنده اشکال متغیر است که تحت تاثیر شرایط اجتماعی ومحیطی تحول می یابد.لذا سنت های آئینی محرم در هند علاوه بر تنوع وتفاوتهای موجود در آن درنواحی مختلف هند ،گاهی منجر به بروز تضادهای ایدئولوژیکی شیعه وسنی شده ودر منطقه ای عامل پیوست وهمبستگی آنان با سایر مذاهب وفرق بشمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Rituals of Moharram on Social Identity of the Shiites in India

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali i Rabban 1
  • Mohammad Barani 2
چکیده [English]

The Month of Moharram has a special meaning for the Shiites. This characteristic which is regarded as one of its privileges has diverse and critical capabilities and functions for some Shia minorities, especially in India. The close affiliation of the Shia in Indian Subcontinent with religious traditions and rites is such that has turned it into the ground for Shia studies in this region. Studying the social history of Shia population in India indicates that there is a close linkage between ritual traditions and religious and political life of the Shiite as well as between them and other ethnical and religious groups in this country. Adherence of the Shiites to mourning rituals for Martyrs of Karbala possesses both religious and social nature and includes a set of social, cultural, historical and political features. This Shiite religious tradition, in turn, forms or influences the Shiite literature, art, social relations and political developments as well as their apprehension of religion. This essay is an effort to delve into some impacts of mourning rituals during the Month of Moharram on Shiite social identity by emphasizing orient lists' viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Shia
  • Rituals of Moharram
  • Social Identity