حکومت دینی ایران و تأثیر آن بر نقش دین در امر حکومت مصر در دوره اخوان‌المسلمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

نقش دین، در ساخت سیاسی جدید مصر پس از سقوط حُسنی مبارک از مهم­ترین دغدغه‌های مطالعات کنونی تحولات خاورمیانه در سال­های اخیر محسوب شده است که با توجه به خروجی گفتمان اسلام‌گرا از صورت­بندی نیروهای سیاسی درون جنبش مصر از اهمیت مضاعفی برخوردار می­شود. این موضوع به‌نوبه خود، مناسبات این صورت‌مسئله را با الگوهای حکومتی اسلام­گرا از جمله حکومت دینی ایران و امکان تأثیرگذاری این الگو بر ساخت سیاسی جدید مصر مطرح ساخته است. پرسش اساسی این است که بنیان سیاسی جدید مصر و تعیین نقش جدید دین و جایگاه آن در امر سیاست، ممکن است چه مناسبات و تعاملاتی با الگوی حکومت دینی ایران داشته باشد؟ بر این اساس، تبیین و بازشناسی گزاره­های متفاوت از  جمله هویت‌سنجی نیروهای انقلابی، ساختار و سازوکار روند به‌نتیجه‌رسیدن انقلاب و تأثیر آن بر شکل­گیری ماهیت جدید حکومت بعد از انقلاب در دو بستر شاخص جنبش اسلامی ایران و جنبش غیرایدئولوژیکی مصر، تعمیم خروجی انقلاب یعنی حکومت دینی و امت­گرای ایران را بر ماهیت و هویت حکومت جدید مصر ناممکن ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the Iranian Theocracy and its Impact on the Role of Religion in the Government of the Muslim Brotherhood in Egypt

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • mona hameidi nasab 2
چکیده [English]

The role of religion in Egypt's new political structure after the fall
of Hosni Mubarak is one of the most important preoccupations of
current studies of Middle East developments in the recent years. And,
since the exit of Islamic discourse from the equation within the
Egyptian movement, the subject has become even more significant. The
subject also draws attention to the relationship between Islamic
states such as Iran and these developments, and the possibility of
such Islamic states influencing politics in Egypt. The current
question is that, what kind of relations and what type of discourse
the Iranian model of government could have with the new political
structure, and religion's role and place, in the Egyptian society?
Therefore, looking back at various facts and happenings such as
identifying the revolutionary forces, process of revolution and its
effect on the nature and character of new government from the
perspective of Islamic movement in Iran and non-ideological movement
in Egypt, determining the impact of religious state in Iran on nature
and identity of new regime in Egypt has become almost impossible.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Structure
  • Religious State
  • Egypt's revolution