تبیین تحولات مصر بر پایه دیدگاه نوسازی خودکامانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی / دانشگاه پیام نور

چکیده

 در این مقاله، نویسنده با روش اسنادی و با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی  به بررسی تحولات اخیر مصر می‌پردازد. تیم مک‌دانیل مبدع نظریه نوسازی خودکامانه، بر آن است که نوسازی در جوامع استبدادی  تناقض‌هایی می‌آفریند که از جمله می‌توان به شکل‌گیری نیروهای جدیدی در جوامع سنتی- استبدادی اشاره کرد که خواست‌های جدیدی را در برابر دولت خودکامه مطرح می‌سازند. بخش عمده این نیروها، نیروهای طبقه متوسط نوین هستند که پایگاه شهری دارند. ازآنجاکه دولت خودکامه با دست زدن به نوسازی از بالا متحدان سنتی حکومت (مانند طبقات زمین‌دار) را نابود می‌سازد، آسیب‌پذیری آن در برابر پدیده انقلاب افزایش می‌یابد. بررسی­ها نشان می­دهد، با توجه به شباهت‌های رهیافت‌های نوسازی در این سه جامعه، تناقض‌های ناشی از نوسازی خودکامانه یکی از عوامل تحولات مصر نیز بوده است. گسترش طبقه متوسط نوین، تقویت جامعه مدنی، شکل‌گیری خواست‌های مدرن از قبیل آزادی‌خواهی، مشارکت سیاسی وغیره از نتایج نوسازی در حوزه اجتماعی است، در حالی که حکومت­های خودکامه توان پاسخ‌گویی به لوازم جامعه‌ مدرن را ندارند و از این رو، نتیجه نهایی تناقض‌های نوسازی خودکامانه، افزایش ‌آسیب‌پذیری آنها در برابر انقلاب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Egyptian Revolutions Based on Autocratic Modernization Theory

نویسنده [English]

  • null null
چکیده [English]

In this essay, I will study the Egyptian upheavals based on a documentary approach. Based on the autocratic modernization theory initiated by Tim McDaniel, modernization in autocratic societies makes conflicts including modern forces in traditional-autocratic societies that put new demands against the government. Middle class groups are among the major elements that have basically urban origin. Vulnerability of autocracies against revolution increases because the autocrat destroys the government traditional alliances, by implementing modernization from above. In my opinion, it has been one of the most important causes of Egyptian revolution regarding analogies of modernization policies implemented in these societies. Expansion of Modern middle class, civil society, and formation of modern demands like freedom, political participation etc, are among the results of social modernization although autocracies cannot adapt themselves with modern society requirements. So final consequence of autocratic modernization contradictions will be increasing of this type of reigning against revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • Autocratic Modernization
  • Revolution