بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‌های اخیر خاورمیانه با تاکید بر مفهوم اشاعه نظریه سازه‌انگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی از حیات حکومت اسلامی در تاریخ جهان اسلام به‌شمار می‌رود. یکی از بارزه‌های این تحول شگرف، احیا مفاهیم ناب الهی- انسانی در چارچوب آموزه‌های دین مبین اسلام می­باشد؛ اما این احیاگری که به نوعی نشئت گرفته از مطالبات مردمی به‌شمار می‌رود، محدود به تنگناهای زمانی/ مکانی جامعه ایرانی نمانده و به علت غنای محتوایی/ معنایی خود، در چارچوبه‌های جغرافیایی دیگر نیز بازتاب پیدا نموده است. یکی از قالب‌های نظری که از قدرت تبیینی مناسبی جهت بررسی نحوه تأثیرگذاری و بازتاب وجوه ممتازه ارزشی/ هنجاری انقلاب اسلامی ایران بر سایر جنبش‌های اسلامی/ مردمی کشورهای دیگر در مقاطع زمانی مختلف برخوردار می‌باشد، نظریه‌ سازه‌انگاری و مفهوم اشاعه آن است. بر این اساس، نوشتار حاضر تلاش نموده تا با رویکردی تحلیلی و با استمداد از مفاهیم و مفروضه‌های موجود در نظریه سازه‌انگاری، به تحلیل جایگاه مکانیزم اشاعه در تاثیرپذیری جنبش‌های بیداری اسلامی از انقلاب اسلامی ایران بپردازد. در واقع آنچه نوشتار حاضر برمبنای مفهوم اشاعه معتقد به آن است، تأثیرپذیری جنبش‌های بیداری اسلامی از مفاهیم، هویت، ارزش‌ها و هنجارهای انقلابی و اسلامی ایران به صورت خودجوش و به مثابه الگویی از حکومت دینی ـ اسلامی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of Iran's Islamic Revolution Effect on recent movements in the Middle East with emphasis on diffusion concept of constructivism

نویسندگان [English]

  • hossein athari 1
  • hamidreza keshavarz 2
  • faheime raeii 3
چکیده [English]

The victory of Islamic Revolution of Iran in 1979 is a historical turning point and the beginning of new era in the existence of Islamic government in the Islamic world. One of important aspects of this evolution is the revival of the pure conceptions of the divine - human within the doctrine of Islam. But this revivalism that somehow derives from popular demands, doesn't restrict to time / space of Iranian community and has reflected in other geographical framework. One of the theoretical frameworks that appropriate to examine the influence and reflect of value / normative of Islamic Revolution of Iran on other Islamic popular movements is constructivism theory and the concept of diffusion. Accordingly, the present paper attempts to analyze the influence of the diffusion mechanisms on Islamic Awakening movements from Islamic Revolution of Iran with employment of concepts and presuppositions of constructivism theory. This article based on the concept of diffusion claims that Islamic awakening movements are influenced by the concepts , identities, values ​​and norms of the Iranian Islamic revolution as a model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • Islamic Revolution of Iran
  • Islamic awakening