ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران

10.30479/psiw.2020.12431.2704

چکیده

هدف: تحولات سال‌های اخیر در نظام بین‌الملل و به‌ویژه در سطح منطقه، که موجب تشدید آنارشی در ژئوپلیتیک خاورمیانه شده، برخی از کنشگران اصلی را به سمت ائتلاف‌سازی در برابر تهدیدات مشترک سوق داده است. از جمله کشورهایی که در این بین گام‌های جدی را در روند ائتلاف‌سازی برداشته‌اند، اسرائیل و عربستان سعودی می‌باشند. با توجه به این موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی علل و زمینه‌های شکل‌گیری ائتلاف دوفاکتو بین عربستان سعودی و اسرائیل موسوم به «ائتلاف عبری-عربی» و پیامدهای امنیتی آن برای ایران است. بر همین اساس سؤال اصلی بر این مبنا قرار دارد که زمینه‌های ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی چیست و این ائتلاف چگونه امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار می‌دهد؟
روش: روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدعوامل گوناگونی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در شکل‌گیری ائتلاف نقش داشته‌اند که رابطه هم‌افزایی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. همچنین یافته‌ها حاکی از این است که ائتلاف عبری-عربی از طریق تقویت ایران‌هراسی و تغییر در بلوک‌بندی منطقه‌ای، تغییر موازنه قدرت و ساختار امنیتی منطقه، تسری ناامنی و بحران‌زایی در ایران و نهایتاً تشدید اختلافات فرقه‌ای- هویتی با هدف تحلیل قدرت منطقه‌ای ایران، امنیت و منافع ملی این کشور را با تهدید مواجه ساخته است.
نتیجه‌گیری:شکل‌گیری ائتلاف عبری-عربی سبب واگرایی و تشدید اختلافات کشورهای مسلمان با یکدیگر در منطقه شده و روند توسعه آنها را با چالش مواجه خواهد ساخت. بحران در مناسبات کشورهای مسلمان به‌طورقطع تأمین‌کننده منافع ایالات‌متحده امریکا و اسرائیل در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israeli-Saudi De facto Coalition and Iran's National Security

نویسندگان [English]

  • Reza Ekhtiari Amiri 1
  • Ahmad Rashidi 2
  • Abdullah Soltanian 3
1 Assistant Professor of International Relations, University of Mazandaran, Iran
2 Associate Professor of Political Science, University of Mazandaran, Iran
3 M.A. in International Relations, University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Objective: Recent developments in the international system in particular in regional level, which intensified anarchy in the Middle East geopolitics, directed some key actors to form coalition against common threats. Israel and Saudi Arabia are those who have seriously taken step for creating a coalition. With regard to that, the aim of the research is to study the fields that led Saudi Arabia and Israel to establish a de facto coalition and the consequences of it for Iran’s national security. Therefore, the main question of the research is that what are the main roots of forming the coalition and how this threats Iran's national security?
Method: The research method is analytical- explanatory and library resources were used for data collection.
Results: The research findings reveal that different factors of internal, regional and international had role in forming the coalition which are reinforcing one another. Furthermore, the findings demonstrate that Israeli-Saudi coalition through intensifying Iran-phobia and changing regional blocking, shifting balance of power and altering regional security structure, extending instability and crisis generation in Iran and ultimately exacerbating identical and sectarianism variancesaimed at dwindling Iran regional power, has put in danger Iran's national security and interests.
Conclusion: forming Israeli-Saudi coalition will lead to divergence and escalating of differences among the Muslim countries in the region and will challenge their development. The crisis among Muslim countries, will definitely supply the US and Israel benefits in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Israel
  • De facto Coalition
  • Iran's National Security
 
1.  اخوان‌کاظمی، مسعود؛ نریمانی، گلناز؛ صادقی، سید شمس‌الدین. (1395). تحلیلی بر روابط راهبردی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی علیه انقلاب اسلامی. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 13(45): 125-145.
2.  امامزاده‌فرد، پرویز. (1390). سیاست‌های اسرائیل و عربستان سعودی در قبال یکدیگر در دهه‌های اخیر. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، (16): 169-188.
3.  ایوان، شیموئیل. (1397). هزینه‌های دفاعی و چالش‌های اجتماعی اسرائیل. ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی، 6(66 و 67): 121-136.
4.  بهرامی‌مقدم، سجاد. (1390). تحول رویکرد عربستان به کشمکش اعراب اسرائیل. فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: امریکا شناسی- اسرائیل شناسی، 12 و 13(4): 113-140.
5.  براویه، احمد. (1396). ائتلاف عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی. ماهنامه پاسدار اسلام، (425): 33-32.
6.  پورآخوندی، نادر. (1397). سیاست خارجی جدید عربستان و رابطه با اسرائیل. ماهنامه تخصصی مطالعات امنیت ملی، 6(62-61): 55-64.
7.  تاجیک، هادی و همکاران. (1397). سناریونگاری به روش GBN(مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران). فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 3(10): 21-51.
8.  ترابی، قاسم، (20 بهمن 1396)، «امنیت نرم چالش اصلی اسرائیل»، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، قابل‌مشاهده در:  https://www.cmess.ir
9.  شهریاری، محمدعلی؛ شفیعی، اسماعیل؛ واعظ، نفیسه. (1395). تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در عراق. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، (85): 55-80.
10.    رستمی، فرزاد؛ تاتار، علیرضا. (1397). تحلیل روابط عربستان سعودی و اسرائیل در سایه توافق هسته‌ای ایران. فصلنامه سیاست جهانی، 7(2): 142-115.
11.    سایت بیداری اسلامی، (11 سپتامبر 2018)، «بحران‌های داخلی اسرائیل»، قابل‌مشاهده در:
12.    عمادی، سید رضی، (17 مرداد 1397)، «عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با عربستان سعودی و تأثیر آن بر امنیت ایران»، مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، قابل‌مشاهده در:
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182255
13.    فایضی، محمد محسن. (1395). حساسیت‌زدایی اجتماعی در عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی. تهران: اندیشکده راهبردی تبیین.
14.    لیتل، ریچارد. (1398). تحول در نظریه‌های موازنه قوا. ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
15.    مشیرزاده، حمیرا. (1394). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت.
16.    میررضوی، فیروزه. (1392). دشمنان دوست‌نمای خاورمیانه. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
17.    مصلی‌نژاد، عباس. (1390). تحلیل سیاست موازنه قدرت ایران در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 1(1): 158-131.
18.    محمدی، عباس. (1392). جنگ نرم رسانه‌ای امریکا علیه ایران و راهکارهای مقابله،. فصلنامه عملیات روانی، (35): 138-104.
19.    نورعلی‌وند، یاسر. (1396). عربستان سعودی و تلاش برای موازنه­سازی مجدد برابر ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، (20): 32-7.
20.    نجفی‌سیار، رحمان؛ قلخانباز، خلیل. (1396). دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه روابط خارجی، 9(3): 162-129.
 
 
References
 
1.   Akhavan Kazemi, Masoud; Narimani, Golnaz and Sadeghi, Seyed Shamsoddin (2016). “Analyzing Strategic Relations of Saudi Arabia and Israel against Iran”. Journal of Islamic Revolution Studies, 13(45). 125-145. (in Persian)
2.   Black, Ian (2019), “Israel, the Arab Gulf States and the Limits of Cooperation”, Middle East Center Report, Vol 1-38.
3.   Bahrami Moghaddam, Sajjad (2011). “Development of Saudi Approach towards Israel-Arab Struggle”. Journal of Regional Studies: US and Israel Studies, 12 & 13(4). 113-140. (in Persian)
4.   Braviyeh, Ahmad (2017). “Saudi- Israeli Coalition against Iran”. Islamic Guard Monthly, (425). 32-33. (in Persian)
5.   Dassa Kaye, Dalia. (2016). "Israel's Iran Policies after the Nuclear Deal. Rand Corporation. Available at: Http://www.rand.org/pubs/oerspectives/PE207.html.
6.   Elashmawy, Sherif (2014), “Saudi Arabia and Qatar towards the Arab Uprising”, 5 th ECPR Graduate Student Conference, University of Innsbruck Available at: http://www.ecpr.eu.
7.   Emadi, Seyed Razi (7 July 2018). “Normalization of Israel and Saudi Arabia Relations and its Impact on Iran’s Security”. Available at: http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182255 (in Persian)
8.   Emamzade Frad, Parviz (2011). “Israel and Saudi Arabia Policies towards Each Other in Recent Decades”. Political Science Quarterly, (16). 169-188. (in Persian) 
9.   Fayazi, Mohamd Hasan (2016). Social Desensitization in Normalization of Israel Relations with Arab Countries. Tehran, Tabyin Strategic Thin Thank. (in Persian)
10.  Freilich, Chuck (21 July 2015), “Iran Deal Is the Least Bad Option for Israel”, Belfer Center, Available at: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication.
11.  Goldberg, Jeffrey (2016), “Goldberg, Interview with Barack Obama”, TheAtlantic, Available at: https://www.theatlantic.com
12.  Herzog, Michael (2019), “Iran across the Borders”, The Washington Institute for Near East Policy, pp.1-20.
13.  Ivan, Shimuel (2018). “Defense Costs and Social Challenges of Israel”. Journal of National Security Studies, 6(66 & 67). 121-1336. (in Persain) 
14.  Kaufman, Stuart J, Little, Richard, Wohlforth, William C. (2007). The balance of power in world history, New York, Palgrave Macmillan.
15.  Kaufman, Robert (2016), Dangerous Doctrine, Lexington: The University Press of Kentucky.
16.  Khalidi, Rashid (2007), “The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood”. Beacon Press, p.20.
17.  Katzman, Kenneth (2019), “Iran’s Foreign and Defense Policies”, available at: https://www.hsdl.org/?view&did=820524.
18.  Kramer, M. (1993). "Arab Nationalism: Mistaken Identity". Daedalus, 122(3), 171-206.
19.  Lynch, Marc (Jan 5, 2016), “The Real Roots of Sunni-Shia Conflict: beyond the myth of ancient religious hatreds", available at: www.vox.com/2016/1/5/10718456/sunni-shia.
20.  Moshe Yaalon and Leehe Friedman, “Israel and the Arab States: A Historic Opportunity to Normalize Relations?” Foreign affairs, 26/01/2018.
21.  Mohammdadi, Abbas (2013). “U.S. Soft War against Iran and Solutions for Confrontation”.  Journal of Psychological Operations, (35). 104-138. (in Persian)
22.  Mirrazavi, Firoze (2013). Pretending Enemies of the Middle East, Tehran: International Studies and Research Institute. (in Persian)
23.  Mosalla Nezhad, Abbas (2011). “Analysis of Iran’s Balnce of Power Policy in Realism and Neo-realism Approch”. Journal of International Relations Research, 1(1). 131-158. (in Persian)
24.  Moshirzade, Homeira (2015). Development if International Relations Theories, Tehran: Samt Publishing. (in Persian)
25.  Najafi Sayyar, Rahman and Gholkhanbaz, Khalil (2017). “Reasons and Sings of Saudi Offensive Approch against Iran”. Foreign Relations Journal, 9 (3). 129-162. (in Persian)
26.  Nor Alivand, Yaser (2017). “Saudi Arabia and its Attempt for Balancing Power against Iran”. Journal of Strategic Studies, (20). 7-32. (in Persian)
27.  Provence, M. (2005). The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism. Austin: University of Texas Press.
28.  Omar H. Rahman, (January 28, 2019), “What’s behind the relationship between Israel and Arab Gulf states?”, Brookings, available at: https://www.brookings.edu
29.  Ould Mohamedou, Mohammad-Mahmoud (2018), “The Rise and fall of Pan-Arabism”, In the Handbook of South-South Relations, edited by Elena Fiddian-Qasmiyeh and Patricia Daley, 168–77. London: Routledge.
30.  Paul, T.V., Wirtz, James J., and Fortmann, Michel (2004), Balance of power: theory and practice in the 21st century, Stanford, California, Stanford University Press.
31.  Por Akhodni, Nader (2018). “New Foreign Policy of Suadi Arabia and Relation with Israel”. Journal of National Security Studies, 6 (61&62). 55-64. (in Persian)
32.  Richard Little (2019). Development in Balance of Power Theories. Translated by: Gholam Ali Gheginizade, Tehran: International Studies and Research Institute. (in Persian)
33.  Rostami, Farzad and Tatar, Alireza (2018). “Analyzing Iran and Saudi Relations under Shadow of Iran’s Nuclear Agreement”.  Quarterly Journal of World Politics, 7(2). 115-142. (in Persian)
34.  Smyth, Philip, Tim, Michetti, Owen Daniels (2017), “Revolution Unveiled: A Closer Look at Iran Presence and Influence in the Middle East”, Atlantic Council, September 2017. http://www.atlanticcouncil.org
35.  Shahriari, Mohammad Ali; Shafiee, Esmael and Vaez Nafise (2016). “Analyzing Iran and Saudi Relations in Iraq”. The Middle East Studies Journal, (85). 55-80. (in Persian)
36.  Tibi, B (1997), Arab Nationalism: Between Islam and the Nation-State. London: Palgrave Macmillan.
37.  Takeyh, Ray (2015), “The New Saudi Foreign Policy”, available at: http://www.cfr.org.
38.  Tajic, Hadi; Rouhi Mehdi; Sasanian, Saeed and Kiani, Ehsan (2018). “GBN scanning method Case study: Saudi Arabia's military action against Iran”. Quarterly Journal of Defense Future Studies, 3(10). 21-51. (in Persian) 
39.  Torabi, Ghasem (20 January 2017). “Soft Security Main Challenge of Israel”. Center for Scientefic Research and Studies of Middle East, Available at:  https://www.cmess.ir (in Persian)
40.  Unger, David (2016), “The Foreign Policy Legacy of Barack Obama”, The International Spectator, Vol. 51(4).
41.  Ulrichsen. C, Kristian (2016), “Israel and the Arab Gulf States: Drivers and Directions of Change”, Center for Middle East Rice University’s Baker Institute for Public Policy.pp: 1 – 14, available at: https://www.bakerinstitute.org    
42.  Walt, Stephan (1986), The Origins of Alliances, London; Rutledge.
43.  Website of Islamic Awaking (11 September 2108). “Domestic Crisis of Israel”. Available at: http://islamic-awakening.ir (in Persian)  
44.  Zakaria, Farid (2003), Liberal Democracy at Home and Abroad, New Norton Press.