ارزیابی تاثیر فرهنگ شهادت‏ طلبی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام و عرصه بین ‏‏‏الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف: انقلاب اسلامی ایران ماهیت دینی و فرهنگی دارد. با عنایت به ماهیت گفتمانی انقلاب، تغییرات شگرفی در نظام سیاسی و ارزشی پدید آورده و تأثیراتی بر کشورهای پیرامونی خود گذاشت. فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی در تاریخ معاصر با نهضت امام خمینی (ره) آغاز شد؛ در برهه جنگ تحمیلی گسترش یافت و در سطح ملی و وطنی به اوج خود رسید. پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله نه‌تنها فرهنگ شهادت‌طلبی فراموش نشد، بلکه در «محور مقاومت» و فراتر از آن گسترش یافت. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر آن است.
روش: مقاله حاضر با موضوع نقش و تأثیر شهادت‌طلبی انقلاب اسلامی، درصدد پاسخ‌دهی به این پرسش است که فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی انقلاب اسلامی چه نقش و تأثیر بیرونی داشته و این تأثیرات چگونه عمل کرده است. این مقاله با روش تحقیق کیفی تحلیل اسنادی نوشته شده و پژوهش را روش تحلیل ارزشی تفهمی کمک کرده است.
یافته: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که، فرهنگ شهادت‌طلبی در سطح ملی عرصه آرمانی و نظری انقلاب اسلامی را از شروع نهضت تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی عملی کرده است، در سطح منطقه‌ای و جهان اسلام زمینه همگرایی جهان اسلام را فراهم کرده و به گسترش و تقویت محور مقاومت انجامیده است. در سطح و عرصه بین‌الملل زمینه استکبارستیزی و مقابله با تروریسم بین‌الملل را در دامنه وسیع‌تری فراهم کرده است.
نتیجه‌گیری: مطابق با پرسش مطرح‌شده در تحقیق، نتیجه پژوهش نشان می‌دهد فرهنگ شهادت‌طلبی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر داشته و مهم‌ترین دستاورد آن مبارزه با داعش و«تروریسم بین‌الملل» بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and influence of the supranational martyrdom of the Islamic Revolution in the Islamic world and the international arena

نویسنده [English]

 • Behzad Ghasemi
Assistant Prof, Imam Hossein University
چکیده [English]

Objective: The Islamic Revolution of Iran has a religious and cultural nature. Given the discursive nature of the revolution, it has created tremendous changes in the political and value system and has had an impact on its peripheral countries. The culture of sacrifice and martyrdom in contemporary history began with the movement of Imam Khomeini, and expanded at the time of the imposed war and reached its peak at national and national levels. After the end of the eight-year imposed war, not only the culture of martyrdom has not been forgotten, it has continued, and found wide scope in the "axis of resistance" and beyond. The purpose of this study is to evaluate its impact.
Methods: The present article deals with the role and effect of the martyrdom of the Islamic Revolution, and seeks to answer this question, what has been the role and effect of the Islamic Revolution's sacrifice culture and martyrdom, and how these effects have acted. This paper is written using the qualitative research methodology analysis and the research is instrumental in analyzing value-comprehension.
Result: The research findings indicate that the culture of martyrdom at the national level has implemented the ideological and theoretical context of the Islamic Revolution since the beginning of the movement so far in the history of the Islamic revolution. On the regional and world levels, has provided the field of Islamic world convergence and expanding and strengthening the axis of resistance. On the surface of, and in the international arena, the field of anti-terrorism and countering international terrorism has provided a wider scope.
Conclusion: According to the research question, the result of the research shows that the martyrdom culture has had an impact on the regional, trans-regional and international levels, but most important achievement was the fight against ISIS, "International Terrorism."

کلیدواژه‌ها [English]

 • Objective: The Islamic Revolution of Iran has a religious and cultural nature. Given the discursive nature of the revolution
 • it has created tremendous changes in the political and value system and has had an impact on its peripheral countries. The culture of sacrifice and martyrdom in contemporary history began with the movement of Imam Khomeini
 • and expanded at the time of the imposed war and reached its peak at national and national levels. After the end of the eight-year imposed war
 • not only the culture of martyrdom has not been forgotten
 • it has continued
 • and found wide scope in the "axis of resistance" and beyond. The purpose of this study is to evaluate its impact. Methods: The present article deals with the role and effect of the martyrdom of the Islamic Revolution
 • and seeks to answer this question
 • what has been the role and effect of the Islamic Revolution's sacrifice culture and martyrdom
 • and how these effects have acted. This paper is written using the qualitative research methodology analysis and the research is instrumental in analyzing value-comprehension. Result: The research findings indicate that the culture of martyrdom at the
 • has provided the field of Islamic world convergence and expanding and strengthening the axis of resistance. On the surface of
 • and in the international arena
 • the field of anti-terrorism and countering international terrorism has provided a wider scope. Conclusion: According to the research question
 • the result of the research shows that the martyrdom culture has had an impact on the regional
 • trans-regional and international levels
 • but most important achievement was the fight against ISIS
 • "International Terrorism." Martyrdom
 • Resistance Axis
 • Islamic Revolution
 • Islamic world
 • International Arena