بررسی تأثیر فضای سایبر در تحولات سیاسی شمال آفریقا (تونس و مصر 2011)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: دردو دهه اخیر رسانه­های نوین با توجه به ویژگی­های منحصربه فرد، به­یکی ازعناصر برجسته در شکل­دهی به تحولات اجتماعی-سیاسی­جوامع تبدیل شده­اند. بررسی نقش این رسانه­ها در تکوین تحولات هشت سال قبل شمال آفریقا هدفی است که این مقاله در پی فهم و توضیح آن می­باشد. امید که با درک درست مسئله، به تبیین مناسب و واقع گرایانه تاثیرفضای سایبر برکشورمان، نائل شویم.
روش: روش مورد استفاده دراین مقاله روش توصیفی- تحلیلی با بهره­گیری­ازمنابع کتابخانه­ای و روش­شناسی­پست­مدرن می­باشد. این­روش با توجه به مولفه­هایی مثل «فرو ریختن قطعیت­ها» ، «شالوده شکنی»، «توجه به انواع متعدد قدرت، هویت و گفتمان» و«ارایه تصویری سیال، شبکه­ای و فاقد مرکز از قدرت» با نتایج حاصله از«انقلاب­سایبر» و نیز آرا نظریه پردازانی چون«کاستلز» و «جوزف­نای» بهتر هم­خوانی دارد.
یافته­ها: واکاوی­ها موید آن است که شبکه­های ارتباطی، در مصر و تونس، باعث آشنایی هرچه بیشتر مردم با شکل­های نوین زندگی و تشکیلات حکومتی متفاوت وطرح تقاضاهای جدید درجامعه شد و به تدریج موجب تغییر در نگرش­ها و ایده­آل­های مردم به ویژه نسل جوان از زندگی و نهایتا دگرگونی درانتظارات ازحکومت و حاکمان گردید. علاوه­بر این وضعیت جدید، پتانسیل نیروهای سیاسی مخالف که درطول دهه‌های متوالی سرکوب شده بودند، را آزاد و تعادل را به نفع نیرو­های ضد­حکومتی برهم زد.
نتیجه­گیری: شبکه­های ارتباطی اگرچه علت انقلاب در شمال­آفریقا نبودند؛ اما با کارکردی «پست­مدرنیستی»، در فضایی مملو از بحران­های­مختلف با آگاه­سازی عمومی، سازماندهی­اعتراضات، گسترش ارتباطات و بسیج­کنندگی سیاسی توانستند بحران مشروعیت و ناکارآمدی حاکمیت­های اقتدارطلب را افشا و با سراسری و جهانی­کردن اعتراضات، درنهایت سقوط این نظام ها را تسهیل وتسریع نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Cyber Space on Political Chainges in North Africa (Tunisia and Egypt 2011)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Najafi 1
  • Hossein Pour Ahmadi 2
  • mohammed Reza Tajik 3
1 Department of Political Science, Shahid Beheshti University
2 Professor, Department of Political Science and International Relations . Shahid Beheshti University
3 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective:In the last two decades, modern media have been one of the most elaborate elements in shaping the socio-political changes of societies.
The role of these media in the changes in North Africa is the goal that this article seeks to understand and explain. It is hoped that with proper
understanding of the problem, we will achieve a proper explanation of the impact of cyberspace on our country.
Method: The method is a descriptive-analytical method utilizing library resources and postmodern methodology. This method is based on components such as »collapse of certainty«, "deconstruction","attention to various types of power, identity and discourse" and "presentation pictorial of a fluid,networked, and lacking center of power" with the results of " Cyber Revolution ".
Results: Communication networks in Egypt and Tunisia made people more familiar with the new forms of life and different government structures and new demands, and gradually changed the attitudes and ideals of the people, and eventually, changed in the expectations of government and rulers. This new situation undermined the potential of the opposing political forces that were suppressed over the course of decades and balanced the interests of the anti-government forces.
Conclusion:Communication networks,although not the cause of the revolution in northern Africa,but with the function of "postmodernism", in context full of different fears,with general awareness, organizing protests, expanding communication, and political mobilization, exposed the crisis of legitimacy and disfunctionality of authoritarian sovereignty.And globalization of protests will ultimately expedite the collapse of these systems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Space
  • Political Changes
  • Social movements
  • Facebook Revolution
  • Wiki Revolution