الگوی رفتاری عربستان سعودی در منطقه غرب آسیا و تاثیر آن بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بحران یمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از قدرت‌های بزرگ منطقه خلیج‌فارس می‌باشند که هرکدام از آن‌ها  به دنبال پیگیری منافع خود در این منطقه هستند. هر اقدامی که توسط عربستان سعودی در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از خیزش‌ها و اعتراضات کشورهای عربی پس از 2010 در خصوص بحران سوریه، بحران یمن و بحرین صورت گرفته است واکنش جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته است.
روش: روش مورد استفاده در این پژوهش نیز توضیحی-تبیینی است که پس از توضیح وضعیت موجود در منطقه به تبیین و تحلیل چرایی شکل‌گیری موازنه قوا پرداخته می‌شود جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای و ملی خود می‌بیند، و به دنبال حفظ امنیت ملی خود در قبال این دست از تهدیدات است.
 یافته‌ها: عرببستان سعودی جهت دستیابی به هژمونی منطقه ای، سیاست خارجی تهاجمی را منطقه خاورمیانه دنبال می کند. . بار روی کار آمدن نسل جدید در عربستان سعودی از جمله محمد بن سلمان سیاست خارجی این کشور نیز تهاجمی‌تر شده است. همچنین، روابط استراتژیک ریاض-واشنگتن در دوران ترامپ با فروش تسلیحات ایالات‌متحده به عربستان بیشتر شد که این عامل نیز به تهاجمی شدن رفتار سیاست خارجی عربستان سعودی کمک کرد. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال حمایت از متحدین استراتژیک خود می باشد تا در رقابت منطقه ای دست به موازنه سازی در برابر عربستان سعودی بزند.
نتیجه­گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان‌دهنده این است که عربستان سعودی به دنبال سیاست خارجی تهاجمی در منطقه غرب آسیا است تا بتواند که به‌عنوان یک قدرت برتر منطقه شناخته شود که البته این نوع سیاست خارجی، واکنش جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان قدرت دیگر این منطقه در بر دارد؛ بنابراین، این امر باعث شکل‌گیری موازنه قدرت در درون این منطقه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Saudi Arabia Behavior in The West of Asia Region and its Effect on Interest and Security of Islamic Republic of Iran (Case Study: Yemen Crisis)

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • mohammadreza bahadorkhani 2
1 Associate Prof, Department of International Relations, Faculty of Law and Politics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 allameh tabatabaie student in international relations
چکیده [English]

Objective: Islamic Republic of Iran (I.R.I) and Saudi Arabia are great powers of Persian Gulf. Both of these two countries follows their interests in this region. Any action that Saudi Arabia-after Arabic country protests in 2010- have recently done in Syria, Yemen and Bahrain, has been confronted with reaction of I.R.I considering these types of action as a threat to its regional and national interests and pursue preserving of its security in front of these types of threat.
Methods: Methodology of this article is explanatory. First of all the current situation of Middle East region is explained, then the reason of balance making is analyzed.
Result: The result indicate that Saudi Arabia follow up offensive foreign policy in the region and Islamic Republic of Iran consider this foreign policy a threat to its national security. So Iran defense from its regional strategic allies.
Conclusion:  Saudi Arabia follow to be hegemon of the region and because of this goal have chosen offensive behavior. This strategy of Saudi Arabia have caused Iran follow defensive foreign policy in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Foreign Policy of Islamic Republic of Iran
  • Neorealism Theory
  • and Yemen Crisis