سازه‌گرایی چهارچوبی مفهومی برای تحلیل مواضع راهبردی عربستان سعودی در خاورمیانه(با تأکید بر سوریه و بحرین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

بیداری اسلامی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی کشورهای منطقه خاورمیانه و به‌طور اخص کشورهای عربی شمال افریقا و غرب آسیا تأثیرگذار بوده است. عربستان سعودی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشور عربی غرب آسیا با این موضوع درگیر بوده است. عربستان سعودی این تحولات را در تضاد با ثبات استراتژیک منطقه‌ای خود تفسیر کرده و ضمن برداشت تهدید از این تحولات مصمم به حفظ وضع موجود در برخی نقاط و تغییر ساختار قدرت در نقاط دیگر بوده است. در این پژوهش سعی شده با بهره‌گیری از نظریه سازه­گرایی مواضع عربستان را در خصوص بهار عربی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد. در این راستا می‌توان به اتخاذ رویکردهای هویتی با نگاه‌های سلبی و ایجابی اشاره کرد که به رویکردهای تعارض هویتی منجر شده است، این رویکرد هویتی در شکل ایجابی در بحرین سعی در حفظ وضع موجود و ثبات حکومت آل خلیفه را به‌عنوان متحد راهبردی قرار داده است، و در شکل سلبی در سوریه به دنبال تغییر وضع موجود و ساختار قدرت است و نهایتاً تغییر موازنه قدرت با رقیب منطقه‌ای خود یعنی ایران است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود، در قالب یک روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی نقش مؤلفه‌های هویتی نظیر عربیت، وهابیت و اسلامیت روی سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه بعد از بیداری اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Concepts A Framework for Analyzing Saudi Strategic Positions in the Middle East (With emphasis on Syria and Bahrain)

نویسندگان [English]

  • ali bagherizadeh 1
  • ebrahim anoosheh 1
  • shahram askari hesn 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Iran, Tehran, Kerman,Rarsanjan Branch
2 Ph.D. Student of International Relations Islamic Azad University. Iran, Tehran, Kerman, Rafsanjan Unit
چکیده [English]

Abstract:Islamic awakening has had a direct or indirect effect on the countries of the middle east region,and in particular the arab countries of the north africa and the western Asian region.saudi arabia is the largest and most important arab country in western asia.saudi arabia interpreted these developments as contradictory to its regional strategic stability,while recognizing the threat of these denelopments was determined to maintain the status que in some places and to rebuild power elsewhere.in this research,we tried to use the constructivist theory to adopt identity conflicts approaches.this proactive bahraina identity approach has striven to maintain the status que and stailize the rule of al-khalifa as a strategic ally.in a surplus from in Syria,it seeks to change the status que and the structure of power,and ultimately to balance the power with its regional rivaliran.this research uses library resources and documents in from of a descriptive –analytical metod to examine the rule of edentity element such as Arabism,Wahhabism and Islamism on Wahhabism and Islamism on Saudi foreign policy in the middle east region after the islamic awakening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • constructivism
  • Islamic awakening
  • Identity
  • negative approach
  • positive approach