بررسی تطبیقی ایده کازانیستان رالز و الگوی حکمرانی در جهان اهل سنت: مطالعه موردی؛ ترکیه و عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 علوم سیاسی دانشکده علوم ادرای و اقتصاد دانشگاه اصفهان hdvhk

3 حسن آئینه وند دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان به همراه دکتر محمدعلی بصیری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

 جان رالز در قانون مردمان می‌کوشد تا نظریه عدالت داخلی خود را به سطح بین‌المللی بسط دهد، بر این اساس رالز نظریه خود را به دو بخش ایدئال و غیر ایدئال تقسیم می‌کند. در بخش نظریه ایدئال مردمان لیبرال و غیر لیبرال آبرومندی تصور می‌شوند که می‌توانند برای ساختن آنچه رالز آرمان‌شهر واقع‌گرایانه می‌نامد مشارکت‌جویند. کازانیستان ایده‌ای است از دل نظریه ایدئال که بر اساس آن کشوری اسلامی تصویر می‌شود که دین و دولت از هم جدا نیستند، مسلمانان به مقامات عالی می‌رسند، اما بااین‌حال حقوق اقلیت‌های ساکن در آن به رسمیت شناخته می‌شود. کازانیستان دارای پایگان مشورتی آبرومند است که در آن شهروندان از سپهر عمومی طرد نمی‌شوند و حاکمان در برابر شهروندان پاسخگو هستند. از دیگر رو خاورمیانه به دلیل تحولات اخیر موسوم به بهار عربی شاهد تلاش برخی کشورها برای ارائه مدل حکمرانی، برای کشورهای درگیر گذار بوده است. ایده اساسی مقاله با این پرسش آغاز شد که کدام‌یک از دو الگوی ترکیه و عربستان در سه محور ساختارهای اساسی سیاسی، مسئله زنان و حقوق اقلیت‌ها به ایده کازانیستان رالز، برای طرح‌ریزی جامعه عادلانه و آبرومند نزدیک‌تر است؟ در پایان مشخص شد که اعتبار الگوی ترکیه به‌واسطه دموکراتیزاسیون به دلیل وجود ایده اروپایی سازی است و به‌مراتب به الگوی رالز در طرح‌ریزی جامعه عادلانه نزدیک‌تر است. پژوهش حاضر از روش مقایسه‌ای به‌عنوان رهیافت روشی بهره می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Rawls's Idea of Kazanistan and the Model of Governance in Sunni Islam Case Study: Turkey and Saudi Arabia

نویسندگان [English]

  • hamid Nassaj 1
  • abolfazl baqeri ezhieh 2
  • Hassan Ainehvand 3
1 universiy of isfahan
2 political science university of isfahan iran
3 university of isfahan
چکیده [English]

In The Law of Peoples, John Rawls seeks to extend his theory of domestic justice to the international level. Accordingly, Rawls divides his theory into two parts: ideal and nonideal theory. In the ideal theory, decent liberal and nonliberal peoples are imagined who can participate in the construction of what Rawls refers to as a “realistic utopia”. Kazanistan is an idea derived from the ideal theory based on which an Islamic country is portrayed where religion and state are not separated and Muslims are appointed to high-ranking positions, yet the rights of minorities are recognized and protected. Kazanistan has a decent consultation hierarchy, in which citizens are not excluded from the public sphere and rulers are accountable to citizens. The main idea of this paper is: “Which of the governance models is closer to the idea of Kazanistan in terms of fundamental political structures, the issue of women and the rights of the minorities? The Turkish or the Saudi Arabian model? In the end, it was found that the Turkish model, due to the Idea of Europeanization, is closer to Rawls’s model of a just society. In terms of methodology, this research is a comparative study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazanistan
  • Kingdom of Saudi Arabia
  • Republic of Turkey
  • the Law of Peoples
  • Rawls’s Theory of Justice