توصیه‌های راهبردی کشور تونس برای تداوم بیداری اسلامی مبتنی بر ظرفیت‌ها، پیشران‌ها و بازیگران کلیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرکل مرکز آموزش سازمان صدا و سیما

2 دکترای ارتباطات، معاون برون مرزی و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

بیداری اسلامی، یک فرایند است نه یک پدیده نوظهور و دفعی و آشکارا می‌توان شاخص‌های بیداری اسلامی در تونس نظیر اسلام‌خواهی، مردمی بودن وغیره را مشاهده کرد. هدف این مقاله عبارت است از اینکه چه توصیه‌های راهبردی برای تداوم جریان بیداری اسلامی در تونس قابل‌ارائه است و بر این اساس تلاش شد با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه عمیق و روش‌های تحلیل مضمون و سناریونویسی به آن پاسخ داده شود؛ ازاین‌رو، با بهره‌گیری از ادبیات بیداری اسلامی مبتنی بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب و استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان آگاه به تحولات سیاسی کشور تونس، ظرفیت‌ها، پیشران‌ها و بازیگران مؤثر برای تداوم بیداری اسلامی شناسایی و با تشکیل پانل‌های تخصصی به آن‌ها امتیاز داده شده است. دو عدم قطعیت کلیدی گرایش مردم به اسلام و حمایت غرب و متحدان از گروه‌های سلفی-تکفیری استخراج و سه سناریوی نوزایی اسلامی، شکست خیزش و پیشروی دشوار برای شرایط آینده بیداری اسلامی در تونس احصا شد که ترکیبی از سناریوهای مطلوب و نامطلوب بودند. با استفاده از توصیه‌های ارائه‌شده برای تحقق دورنمای مطلوب و پرهیز از دورنمای نامطلوب در سناریوهای یادشده، 17 توصیه راهبردی با محوریت ساختار و سیاست، فرهنگ، دیپلماسی و رسانه، اقتصادی، سیاسی – امنیتی و علمی- آموزشی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic remmendations for the Continuation of Islamic Awakening in tunisia Based on capabilities, drivers and key actors

نویسندگان [English]

  • mahdi haji sayari 1
  • peyman jebelli 2
1 Director General of Training Center in IRIB
2 -
چکیده [English]

Islamic awakening is a process, not an emerging phenomenon, obviously indicators of Islamic awakening in Tunisia such as Islamism, popularity and ... can be seen. The purpose of this article is to outline what strategic recommendations can be put forward for the continuation of the Islamic awakening in Tunisia and, accordingly, tried to use the deep interviewing tool and its thematic analysis and scenario writing to be answered. Hence, using the Islamic Awakening literature based on the viewpoints of the Supreme Leader and using the views of elites and experts and who are aware of the political developments in Tunisia, identify the capacities, proponents and actors for the continuation of Islamic awakening, and by forming specialized panels have been awarded to them. Two key uncertainties of the people's tendency toward Islam and the support of the West and allies from the Salafist-Takfiri groups were extracted, and three scenarios: Islamic Renaissance, defeat, and progressive growth for the future conditions of the Islamic awakening in Tunisia, a combination of The scenarios were desirable and undesirable. Using the strategic recommendations provided to achieve the desired outlook and avoid the adverse outlook in the scenarios, 17 strategic recommendations were presented with a focus on structure and politics, culture, diplomacy and media, economics, politics, security and science-education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Driving forces
  • Strategic Recommendations
  • Uncertainties