سیر تحول فراواقعیت در آمریکای معاصر و تاثیر آن بر حیات سیاستی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه الزهرا

2 هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

رمان های توماس پینچون، دان دلیلو، جک مارتین و ویلیام گیبسون به ترتیب نشان دهنده ی سیر تحولات مراحل فراواقعیت طبق تئوریهای ژان بودریا فیلسوف فرانسوی در دهه های اخیر جامعه آمریکا هستند که توسط رسانه های جمعی کنترل می شوند. به نظر بودریا ارزش های آمریکایی فراواقعی هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار این رمان نویسان بر طبق مفهوم فراواقعیت و انعکاس آن در حیات سیاسی جهان اسلام می باشد. این پژوهش به تشخیص این نکته می پردازد که چگونه رسانه هایی که خود در طی دهه های مختلف مورد تحول قرار گرفته اند، - از دهه ی 1960 تا زمان حاضر، از دوران رسانه های مکتوب همچون نامه های پستی (دهه 60) تا استیلای تلویزیون (دهه 80) و سرانجام فضای مجازی و سایبری (قرن 21) – نقشی عمده در اشاعه فراواقعیت در جهان اسلام - و به تبع آن در حیات سیاسی جهان اسلام - دارند و این در حالیست که مردم بدون آگاهی از تحولات، از تشخیص واقعیت از نمود و گرایشات فراواقعی عاجزند. یافته های تحقیق بر زندگی نمود یافته، تلویزیون گرا و سایبری کاراکترهای آمریکایی آثار اشاره داشته و به مقایسه آنها با همتایانشان در جهان اسلام می پردازد. دو مثال مربوطه ای که در تحقیق حاضر بررسی شده اند اولی ظهور تلگرام در ایران به عنوان رسانه ای غربی است که بر روی فرهنگ (سیاسی) مردم ایران تاثیر می گذارد؛ ؛ و مثال دوم به بحث جنگ خلیج فارس بر اساس کتاب بودریا تحت عنوان جنگ خلیج [فارس] رخ نداد می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of Hyper-reality in Contemporary America and its Effects on Political life of Islamic World

نویسندگان [English]

  • Behnoosh Akhavan 1
  • Fazel Asadi 2
  • Pooya Gholamalipoor 3
1 Assistant Professor in English literature, Al-Zahra University, Tehran
2 Associate Professor in English literature, Kharazmi University, Tehran
3 PhD student in English Literature, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Thomas Pynchon, Don DeLillo, Jack Martin, and William Gibson representatively demonstrate the transformation of phases of hyper-reality, termed by the French philosopher Jean Baudrillard, in the last decades of American literature, lifestyle, and politics controlled by mass media. According to Baudrillard, American values are hyper-real. The present research aims a critical inspection of the objectives of these novelists and its repercussion on Islamic World and its political life. It also tends to discern how the media from 1960's up to the present time – from printed media means such as postal letters (1960's) to tele-visualized life (1980's), and subsequently to cyberspace and virtual reality at present time – have contributed to the propagation of hyper-reality in Islamic World. Being incapable to distinguish reality from simulacra, people take simulation and trends of hyper-reality as real. Mirroring the culture of the America at present, the literature of the period reflects the simulated life of characters, their illusionary, televisual, consumerized, and cyber-spacious lives, of which the present paper duly compares with their counterparts in Islamic World. The media entertain, instruct, educate, and pervert us, ceaselessly. Among two examples discussed in this research include the emergence of the Telegram in Iran as a Western media and its effects on Iran’s cultural shaping which duly leads to political shaping; and the other one is discussing the issue of the Persian Gulf War especially according to Baudrillard's book The [Persian] Gulf War Did Not Take Place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyper-reality
  • American lifestyle
  • mass media
  • Islamic world
  • political life
  • Iran