The Revolutionary Fever in the Syrian Crisis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

2 Member of the Faculty

چکیده

در سال 2011 و همزمان با آغاز تحولات در کشورهای عربی به عنوان بخشی از جهان اسلام، در کشور سوریه نیز اعتراضاتی بروز کرد که منجر به یک بحران گسترده در این کشور شد که تاکنون نیز حل ناشده باقی مانده است. اگرچه نمی توان از نقش دولتهای منطقه ای و جهانی در این بحران غفلت کرد، اما به نظر می رسد نقش عوامل داخلی در این بحران غیر قابل انکار باشد. این مقاله در تلاش است تا به بررسی عوامل داخلی اثرگذار در این بحران بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که مهمترین عوامل داخلی در بروز این بحران چه بوده است؟ این اثر نتیجه می گیرد که عوامل داخلی بحران سوریه به چند دسته تقسیم می‌شود: 1- رخدادهایی تاریخی هستند که در زمان حافظ اسد ایجاد شد ولی آثار آن همچنان در دوران بشار اسد تداوم یافته است؛ 2- به ناکارآمدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام سوریه مربوط است که موجب ایجاد خدشه بر مشروعیت آن شده است؛ 3- به حضور گروههای تندرو و سلفی در این بحران ارتباط دارد که موجب گسترش افراط گرایی در این کشور و رد هرگونه سازش و گفتگو با دولت شده است؛ 4- گفتمان سیاسی نظام حکومتی این کشور که برآمده از گفتمان مقاومت در برابر اسرائیل و مستکبران است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای، از سایتهای خبری، روزنامه ها و منابع میدانی از طریق مصاحبه با دانشجویان سوری مقیم ایران و افراد آگاه به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به تبیین مسئله اصلی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionary Fever in Syria

نویسندگان [English]

 • Bahram Navazeni 1
 • Ali Navazeni 2
چکیده [English]

By studying the internal factors of the 2011 crisis in Syria, this article aims to describe causes led to the spontaneity of a part of Syria’s people in fighting against tyranny, and the attempt to change the political system. Investigation of Syria’s crisis indicates the tyranny which naturally and inevitably, has prepared the opportunity for the revolution to occur, and has resulted in the conversion of public hatred into a revolution. Based on Crane Brinton’s findings in the book “The Anatomy of Revolution”, it seems that Syria’s crisis is almost consistent and uniformed like the pattern of four revolution which Brinton studied. Symptoms such as: existence of a tyranny and its inability to suppress revolutionaries severely and completely, and also the prevalence of the notions like idealism and liberalism among revolutionaries, which had a fundamental role in providing necessary and sufficient objective and subjective aspects for the revolution, are also observed in Syria’s crisis. While investigating the internal factors of the crisis, this article tries to describe the symptoms of revolutionary fever which has resulted into this crisis.
Focus on these issues and through descriptive and analytical methods, the article has utilized library resources, news sites, newspapers and field sources through interviews with Syrian students in Iran and cognizant people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • crisis
 • Syria
 • Legitimacy
 • Bashar Assad
 • Revolution
 1. Ebrahimi Nbiyallh (1392). Ekhvangarayi va Siyasate Kharejiye Qatar dar Ghebale Enghelabhaye Arabi (pp. 291-312). In F Poursaeid, the Islamic awakening in the Arab world, theoretical and case studies. Tehran: Strategic Studies Publication.
 2. Eftekhari A. (1391). Islamic awakening and Iranian and Western concern. Tehran: Imam Sadiq University.
 3. Imami Mohhamad-Ali (1376). Politics and Government in Syria. Tehran:  Institute for Political and International Studies.
 4. Imami Mohhamad-Ali (1383). Barresiye Seyre Ravabete Turkey and Syria. Tehran, Foreign Policy Magazine, Issue 3.
 5. Irani ,Mohammad, http://irdiplomacy.ir/fa/page, visit Date: 12/07/1391
 6. Ajorloo Hussain (1390). Tahavolate Syria: Risheha va Cheshmandazha. Middle Eastern Studies, Vol. XVIII, No. III: 56- 77.
 7. Baghjar Perfection (1391). Bidariye Islami: Dalayel va Risheha. Tehran, Iran International Institute for Contemporary Abrar.
 8. Crane Brinton (1363). Kalbodshenasi 4 Enghelab (3rd Edition). Translation by Salaci Mohsen. Tehran, New Publications.
 9. Poursaeid F. (1392). The Islamic awakening in the Arab world, theoretical and case studies. Tehran: Strategic Studies Publication.
 10. Aziz Jvanpvr and Bani Hashem Mirghasemi (1392). Jonbeshhaye Enghelabi Aribi: Cheshmandazha va Chaleshhaye Olguye Novine Dowlat. In Farzad Poursaeid: Islamic awakening in the Arab world case and theoretical studies, Tehran, The Center for Strategic Studies, (Azs137-Tas 166).
 11. http://irdiplomacy.ir>referring date: 16/04/1392.
 12. Firuz Abad and downs peasant Sayyid Jalal al- Mahdi (1391). Bidariye Islami va Amniyate Regime Sehyonisty. In Asghraftkhary: Islamic awakening and the security of the Zionist regime, Tehran, Imam Sadiq University (AS), (Tas Azs279- 333).
 13. Sami Zubaida and Pashaii S. (1390). Bahare Arabia az Manzare Tarikhi.  Middle Eastern Studies, Vol. XVIII, No. III: 153- 170.      
 14. Seyed Javad Salehi (1391). Monhaniye Tahavolate Eslahi dar Syria and Tahlile Naghshe Opposition dar Keshvar.  Middle Eastern Studies, Vol. XIX, No. III: 37- 60.
 15. Sheikh Arsalan Ghorbani (1391). Islamgarayie Efrati dar Bidariye Islami: Bimha va Daghdaghehaye Jahane Tashayo (pp92-128). The (honorary editor) and Islamic Awakening Iranian and Western concerns. Tehran, Imam Sadiq University (AS).
 16. Nvrjy Lee Martin (1383). The new face of security in the Middle East. Translation by Qdyrnsry. Tehran: the Center for Strategic Studies.
 17. Interview with (a) (a), (represents one of the research institutes of Iran), 25/04/1392.
 18. An interview with a Syrian students studying in Iran, 07.20.1392
 19. Bashar al-Assad interview with Channel 4 television, on 8/4/1391, 21 hours.
 20. Seyyed Hassan Mousavi (1391). Farjam Azmoone Jadide Arebestan dar Taamol ba Iran. Middle East Studies, 1: 1-7.
 21. Mohammad Mousavi (1390). Typology of Islamic Movements in the Twentieth Century. Tehran: Payam Noor University.
 22. Nasri Mighty (1392). Taamoli Nazari dar Mahiyat va Ravand Taghyir dar Jahane Arab. In (Poursaeid, Collectors) Islamic awakening in the Arab world case studies and theoretical. Tehran: The Center for Strategic Studies (Azs19-Tas 57).
 23. Preacher Mahmoud (1390). Political crises and social movements’ theories and trends in the Middle East. Tehran: Institute for Political and International Studies.
 24. Hassan Hani Zadeh,. (1391). Assessment records, Hafez al-Assad in the Syrian regime, http://khabaronline.ir/service/politics, reffering date 4/11/1391.
 25. Brinton Crane (1952). The Anatomy of Revolution. New York: Prentice Hall.
 26. Goldstone J.A. (1991) Revolution and Rebellion In the early Modern World. Berkeley: University of California Press.
 27. Greene Thomas (1990). Comparative Revolutionary Movements: Search for Theory and Justice. Englewood: Prentic Hall.
 28. Huntington Samuel (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
 29. Krejci Jaroslv (1994). Great Revolutions Compared: The Outline of a Theory. London: Harvester Wheatsheaf.
 30. O’Kane Rosemary (1996). Terror, Force, and States: The Path from Modernity. Cheltenham: Edward Elgar.
 31. http://persian.euronews.com/2015/03/12/un-resolutions-have-failed-people-of-syria-say-aid-groups/.
 32. http://shakhsiatnegar.com > accessed 11/8/1392.
 33. http://snn.ir > accessed 5/7/1392.
 34. Skocpol Theda (1979). States and Social Revolutions: A comparative analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press.
 35. Tilly Charles (1993). European Revolutions 1492-1992. Oxford: Blackwell.