بررسی و تحلیل عملکرد سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با رصد وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجو

چکیده

   هدف از این مقاله، بررسی عملکرد سازمان عفو بین­الملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی است؛ بنابراین، در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که عملکرد سازمان عفو بین­الملل در ارتباط با رصد وضعیت حقوق بشر در عربستان چگونه قابل‌تجزیه و تحلیل است؟در این راستا، ابتدا مؤلفه­های سه نسل حقوق بشری تبیین شده، پس از آن با واکاوی عملکرد پادشاهی عربستان درخصوص این مؤلفه­ها، اقدامات سازمان عفو بین­الملل در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می­دهد، تخلفات عربستان در حوزه نسل اول و دوم حقوق بشر نظیر مشارکت سیاسی حداقلی، نبود آزادی بیان و مطبوعات، محدودیت­های عدیده برای اقلیت‌های اجتماعی، زنان، تضاد طبقاتی وغیره از نگاه سازمان عفو بین­الملل به دور نمانده است، اما در گزارش­های­ این سازمان طی سال­های 2007 تا 2012، نشانه­ای از توجه به مؤلفه­های نسل سوم حقوق بشر مانند ارتباط با تروریسم بین­المللی، مخالفت با روند دموکراتیزاسیون در خاورمیانه، ترویج سلفی­گرایی وغیره توسط عربستان دیده نمی­شود؛ بنابراین، فرضیه­ اصلی تحقیق حاضر بر این مبنا استوار است که بررسی­های عفو بین­الملل در ارتباط با عربستان سعودی، اصول و موازین نسل سوم حقوق بشر را مورد توجه قرار نداده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role and Function of International Amnesty in Observing the Situation of Human Rights in Saudi Arabia

نویسندگان [English]

  • jallal myrzaei 1
  • Mohammad Davand 2
2 M.A. Student
چکیده [English]

   The aim of this article is to analyze the functions of International Amnesty in observing the situation of Human Rights in Saudi Arabia. So, the main question is that what is the analysis of Amnesty International in relation to the human rights situation in Saudi Arabia? For this purpose, firstly, author explains three generations of Human Rights. Then, after analyzing the policies of Saudi Kingdom in these three areas author focus on the foundation of International Amnesty in the Saudi Arabia. Results show that study abuses in issues of the first and second generations such as low political participation, lack of freedom of expression and press, pressure on Minorities and women, class gap and governmental deterioration were on the focus of the organization, but there is no fact of any attention toward issues of the third generation such as issues related to International terrorism, opposition to democratization and spread of Salafism in the organization report 2007 until 2012.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Saudi Arabia
  • Amnesty International Organization