تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 209
تعداد نویسندگان 356
تعداد مشاهده مقاله 322,770
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 231,734
نسبت مشاهده بر مقاله 1544.35
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1108.78
تعداد مقالات ارسال شده 1,731
تعداد مقالات رد شده 1,403
درصد عدم پذیرش 81
تعداد مقالات پذیرفته شده 180
درصد پذیرش 10
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 243

 فراخوان مقاله انگلیسی

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام در نظر دارد مطابق روال، شماره زمستان  1398را به زبان انگلیسی منتشر کند، لذا از تمامی پژوهشگران ارجمند برای ارسال مقالات بدیع و وزین، به زبان انگلیسی و مرتبط با عنوان و رویکردهای فصلنامه دعوت به عمل می آید.

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام بر اساس شماره نامه 528017/18/3/ مورخ 20/9/1392 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری  موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید .

شیوه‌‌نامه نگارش مقاله‌ در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

     زبان نشریه

     زبان نشریه به ترتیب، فارسی و انگلیسی است.

     شرایط علمی

 

1-     مقاله باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.        

2-      مقاله باید اصیل و مبتکرانه باشد.

3-     در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

4-     مقاله باید تحلیلی، انتقادی و در عین حال اصیل باشد؛ بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.

     نحوه بررسی مقاله‌ها‌

      مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهندگرفت؛ در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی، برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد. برای رعایت بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله‌ها حذف می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج دریافت‌شده در هیئت تحریریه مطرح می­‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می­کند.

      شرایط نگارش مقاله

مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت شود.

 مقاله باید بدین ترتیب تنظیم شود:

الف- عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 ب-  مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام­خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی و شماره تماس و نشانی پست الکترونیک نویسنده) و مشخصات مسئول مکاتبات در فایلی جداگانه ارسال گردد.

 ت- چکیده فارسی و انگلیسی، حداکثر 15 سطر باشد. چکیده باید دارای 5 بخش مجزا شامل: هدف، روش شناسی پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژگان باشد.

 کلیدواژه فارسی و انگلیسی همانند هم و حداکثر شش کلمه باشد. 

مقدمه، شامل پیشینه تحقیق و منابع آن باشد، به گونه­ای که خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

بدنه اصلی مقاله، دربردارنده بحث و بررسی فرضیه/ فرضیات تحقیق و ارائه تحلیل‌های مناسب با موضوع باشد.

نتیجه‌گیری

کتاب‌نامه(تمامی منابع باید به انگلیسی ترجمه گردد)

نام نویسنده به لاتین به همراه مرتبه علمی

3- ارجاعات درون­متنی باید داخل پرانتز و به ­ترتیب: نام­خانوادگی نویسنده (شهرت)، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (احمدیان، 1380، ج2، ص 275)

  4‌-‌ نحوه تنظیم ارجاعات در کتاب‌نامه مقاله: . کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر.

    5- نحوه تنظیم ارجاعات به مجله در کتاب‌نامه:

    نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات مقاله در مجله.

   6- سایت‌های اینترنتی:

     نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، عنوان موضوع «داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک .

     7 ـ مقاله باید حداکثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود. حداکثر کلمات مقاله 6500تا 8000 کلمه است در غیر این صورت مقاله حذف و بررسی نمی گردد.

     8- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بعد از نتیجه گیری و قبل از منابع ذکر گردد.

    9-  این فصلنامه در قبول یا رد مقاله و همچنین در ویراستاری آن آزاد است.

  10-  مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.

     شرایط پذیرش اولیه

   1- مقاله باید دارای ویژگی‌های بند دوم «شرایط علمی» باشد و بر اساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم ‌شود و به صورت تایپ‌شده در برنامه XP 2007Word با قلم   B Badr13 ارسال گردد.

    2- مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد.

    3-  نویسنده باید متعهد شود که این مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که تکلیف آن در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام مشخص نشده است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.

به استحضار نویسندگان محترم می رساند جهت پیگیری مقالات ارسالی، ساعت پاسخ گویی 9 الی 12بوده و در غیر این ساعات دفتر فصلنامه پاسخ گو نمی باشد.

 

به استحضاز نویسندگان محترم می ر ساند جهت ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام رعایت کامل شیوه نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده است ؛ الزامی بوده و در صورت عدم رعایت مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد . 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. بررسی زمینه های همکاری و اختلاف جمهوری اسلامی ایران و روسیه در بحران سوریه

صفحه 1-26

روح الله درآینده؛ حمید احمدی؛ کیهان برزگر؛ علیرضا موسوی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین المللی امام خمینی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2252-0929
شاپا الکترونیکی
2676-3524

بانک ها و نمایه نامه ها