تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 216
تعداد نویسندگان 363
تعداد مشاهده مقاله 326,996
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 234,581
نسبت مشاهده بر مقاله 1513.87
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1086.02
تعداد مقالات ارسال شده 1,752
تعداد مقالات رد شده 1,422
درصد عدم پذیرش 81
تعداد مقالات پذیرفته شده 184
درصد پذیرش 11
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 245

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام بر اساس شماره نامه 528017/18/3/ مورخ 20/9/1392 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری  موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید .

به استحضار نویسندگان محترم می رساند جهت پیگیری مقالات ارسالی، ساعت پاسخ گویی 9 الی 12بوده و در غیر این ساعات دفتر فصلنامه پاسخ گو نمی باشد.

شماره جاری: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1398، صفحه 1-130 

2. آسیای مرکزی در تصورات ژئوپلیتیکی چین

صفحه 21-41

مهدی هدایتی شهیدانی؛ عسگر صفری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین المللی امام خمینی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2252-0929
شاپا الکترونیکی
2676-3524

بانک ها و نمایه نامه ها