تماس با ما

آدرس و تلفن دفتر نشریه:

نشانی- قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی«ره»- دانشکده­ی علوم اجتماعی - دفتر فصلنامه­ی مطالعات سیاسی جهان اسلام- صندوق پستی 5599- 34149

آدرس سایت اختصاصی  نشریه:     http://psiw.journals.ikiu.ac.ir               

پست الکترونیکی نشریه:   info@psiw.journals.ikiu.ac.ir

   

ایمیل فصلنامه :  Ps_islamicworld@yahoo.com

                                    

تلفکس: 33901635-028


CAPTCHA Image