بسترهای شکل گیری و تداوم تروریسم در خاورمیانه مطالعه موردی داعش در عراق و سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان- استاد

2 دنشگاه اصفهان- دانشجو

3 دانشگاه اصفهان- دانشجو

چکیده

بنیادگرایی اسلامی و تروریسم از مهم ترین تهدیدات علیه صلح و امنیتِ خاورمیانه است. یکی از خطرناک ترین نمودهای تروریسم در منطقه گروه داعش است. این گروه بخش‌ های از عراق، سوریه و لیبی را به کنترل خود در آورده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که مهم ترین علت تداوم و بازتولید گروه‌های تروریستی همچون داعش در خارومیانه چیست؟ هرچند مدت طولانی است که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقهای مدعی مبارزه با گروه های ترویستی در خاورمیانه هستند، اما تا کنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. بر همین اساس در چارچوب نظریه بازی ها و معمای بن بست فرضیه زیر مطرح شده است. « منافع متضاد بازیگران ذینفع منجر به اتخاذ استراتژی عدم همکاری شده است. این امر بستر مناسبی را برای شکل‌گیری و تداوم ظهور گروه های تروریستی مانند داعش در عراق و سوریه به وجود آورده است.» روش این نوشتار توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contexts of Terrorism Formation and it's persistence in Middle East Case Study: ISIS in Syria and Iraq

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Basiri 1
  • Zahra Agha Mohammadi 2
  • Ehsan Fallahi 3
1 University of Isfahan- Professor
2 University of Isfahan- Student
3 University of Isfahan- Student
چکیده [English]

Islamic fundamentalism and terrorism is one of the most important threats to peace and security in the Middle East. ISIS considered as one of the most dangerous phenomenon of terrorism in the region. This group has seized some parts of Iraq, Syria and Libya . Current study intends to answer the following question; what is the main reason of the continuation and reproduction of terrorist groups like ISIS in Middle East? Although, the countries of region involved in fighting against terrorist groups for a long time, but they have not achieved success in this arena yet. So according to game theory and deadlock dilemma following hypothesis has been proposed. Conflicting interests of beneficiary actors caused they take the strategy of Non-cooperation. Hence this issue has developed appropriate ground to form and continuity of terrorist groups like ISIS in Syria and Iraq. This research based on Descriptive and Analytical Method .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • ISIS
  • Middle East
  • Iraq
  • Syria