مکانیسم نابودی منابع استراژیک قدرت داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه

چکیده

داعش به عنوان یک پدیده بینابینی (نه دولتی – نه غیر دولتی) ، استراتژی بزرگ خود را بر پایه پیروزی های نظامی و تبدیل آن به دست آوردهای سیاسی بنا نموده است. این استراتژی بزرگ دارای منابع ثانویه و اولیه قدرت است. همچنین منابع اولیه قدرت داعش از هرم مرکز ثقلی برخوردار است که دارای ترتیبات مشروط به یکدیگر تا راس هرم است. بنابراین از بعد نظری ، تنظیم یک استراتژی برای نابودی یا اخلال در استراتژیِ بزرگِ داعش ، مستلزم وارد آوردن خدشه به این ترتیبات مشروط است که در نهایت باعث ایجاد اختلال در هرم مرکز ثقل قدرت اولیه داعش خواهد شد. این استراتژی نابود گر ، متکی به ترکیبی از ابعاد نظری برای پیاده سازی در میدان عمل است که ساز و کار آن براساس ایجاد خدشه به سازمان هرج و مرج سازنده ، پیش می رود و در نهایت با ایجاد اخلال در روابط پارتیزان – ذینفع سوم ، قابلیت های حیاتی در هرم مرکز ثقل قدرت استراتژیک داعش را به خود نابودسازی وادار می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مکانیسم نابودی منابع استراژیک قدرت داعش

نویسنده [English]

 • TAHEREH EBRAHIMI FAR
UNIVERSITY PROFESSOR
چکیده [English]

داعش به عنوان یک پدیده بینابینی (نه دولتی – نه غیر دولتی) ، استراتژی بزرگ خود را بر پایه پیروزی های نظامی و تبدیل آن به دست آوردهای سیاسی بنا نموده است. این استراتژی بزرگ دارای منابع ثانویه و اولیه قدرت است. همچنین منابع اولیه قدرت داعش از هرم مرکز ثقلی برخوردار است که دارای ترتیبات مشروط به یکدیگر تا راس هرم است. بنابراین از بعد نظری ، تنظیم یک استراتژی برای نابودی یا اخلال در استراتژیِ بزرگِ داعش ، مستلزم وارد آوردن خدشه به این ترتیبات مشروط است که در نهایت باعث ایجاد اختلال در هرم مرکز ثقل قدرت اولیه داعش خواهد شد. این استراتژی نابود گر ، متکی به ترکیبی از ابعاد نظری برای پیاده سازی در میدان عمل است که ساز و کار آن براساس ایجاد خدشه به سازمان هرج و مرج سازنده ، پیش می رود و در نهایت با ایجاد اخلال در روابط پارتیزان – ذینفع سوم ، قابلیت های حیاتی در هرم مرکز ثقل قدرت استراتژیک داعش را به خود نابودسازی وادار می نماید.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ISIS
 • Grand strategy
 • Center of gravity
 • Constructive chaos
 • Third interest party

 

الف-  مقالات

1. آجیلی، هادی، (1393)، «نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه»، فصلنامه علمی-تخصصی حبل‌المتین، محل نشر: قم : ناشر: دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ، دوره سوم، شماره نهم، 119-142.

2. آزاد ، امیرحامد، (1394) ، «ترتیبات ایجاد منطقه امن در کردستان سوریه و سناریوهای پیش رو»، هفته‌نامه بدر، محل نشر: تهران ، ناشر: موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور ، شماره 12، 15-20.

3. اسدی کویجی، علی‌اکبر؛ شکوری، ابوالفضل، (1391)، «عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی؛ تحلیلی بر ثبات سیاسی»، دوفصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش سیاست نظری، محل نشر: تهران ، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره یازدهم، 38-62.

4. حافظ‌نیا، محمدرضا، (1393)، «راهبردهای تمرکززدایی و تراکم‌زدایی از تهران به عنوان پایتخت ایران»، همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت تهران دانشگاه تربیت مدرس، محل نشر: تهران ناش: دانشگاه تربیت مدرس 1-9.

5. لطیفی، غلامرضا، (1388)، «عمران از دیدگاه ابن خلدون»، نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، محل نشر: تهران ناشر: خانه کتاب ، شماره 17، 85-92.

6. نشرة النبأ - حصاد العملیات العسکریة للدولة الإسلامیة - لسنة 1433 فی العراق منتدى ثورة العراق :https://azelin.files.wordpress.com/2014/04/al-binc481-magazine-1.pdf

 

ب- کتاب

7. سعیدی، اسامه و دیگران، (2014)، استان الانبار، احزاب و جریان‌های سیاسی و دینی در استان الانبار، محل نشر: قم ، مرکز العراق الدراسات، نوبت اول.

8. هاشمی، محمدصادق، (2013)، سنه العراق: دراسه فی ابرز التحولات السیاسیه الاحزاب السنیه فی العراق بعد عام 2003، محل نشر: بغداد ، سلسله اصدارات مرکز العراق للدراسات:62، نوبت اول.

ج- اینترنتی

9. خبرگزاری فارس، (1393) ، شماره13930418001226:

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930418001226

 1. أخبار العراق، (2015) : مصدر یکشف أسماء السیاسیین التی وُجِدَت بهاتف الدوری:
http://www.waradana.com/news/iraq/43/81044/

 1. عبدالله ، دلشاد (2014) ، تجار یروون لـ الشرق الأوسط کیفیة تهریب نفط «داعش»:
http://www.shababek.de/pw3/?p=4109

 1. یوتویوب، (2014) ، خطاب المهیب الرکن عزة ابراهیم الدوری - تموز :
 https://www.youtube.com/watch?v=2zbJfreEEbQ

 1. الحرکة الشعبیة لاجتثاث البعث،(2014):
http://www.no-ba3th.com/news.php?action=view&id=258

 1. السومریه نیوز، (2015) ، محافظ صلاح الدین یعلن مقتل عزت ابراهیم الدوری بعملیة استباقیة فی منطقة حمرین: http://www.alsumaria.tv/news/131319/
 2. السفیر، ( 2014) الیاس فرحات ، قوات البیشمرکة على خط الجبهة فی خازر على بعد 40 کلم من اربیل: http://www.assafir.com/Article/1/365615
 3. دبابنه، ریتا (2014) : أنابیب مدفونة تمتد عبر الحدود بالفیدیو والصور: کیف یهرب داعش النفط السوری تحت سمع ونظر الأمن الترکی: http://24.ae/article/115357/
 4. رادیو المربد ، (2015) ، قائمة تحمل 44 الف توقیع مواطن بصری تقدم للمفوضیة لتحویل المحافظة الى اقلیم :
http://almirbad.com/news/view.aspx?cdate=15042015&id=0643269f-bd13-4142-bccc-df90920901fc

 1. الحرکة الشعبیة لاجتثاث البعث، (2014) :
 

 

 

د- انگلیسی

 1. Bergen&Others (2008) Bombers , Bank Accounts and Bleedout: Al‐Qaida's Road In and Out of Iraq:COMBATING TERRORISM CENTER:https://www.ctc.usma.edu/v2/wpcontent/uploads/2011/12/Sinjar_2_FINAL.pdf
 2. Baram, Amatzia,(2011), From Militant Secularism to Islamism:The Iraqi Ba’th Regime 1968-2003, HISTORY AND PUBLIC POLICY PROGRAM, OCCASIONAL PAPER, Conflict Records Research Center (CRRC) at the National Defense University http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/From%20Militant%20Secularism%20to%20Islamism.pdf
 3. Barnes, Julian,(2014), Sunni Extremists in Iraq Occupy Hussein’sChemical Weapons Facility, Wall Street Journal, June19, http://online.wsj.com/articles/sunni-extremistsin-iraq-occupy-saddams-chemicalweapons-facility-1403190600
 4. CPA/ORD/28 JUNE 2004/100:COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 100 ,TRANSITION OF LAWS, REGULATIONS, ORDERS, AND DIRECTIVES ISSUED BY THE COALITION PROVISIONAL AUTHORITY: http://www.iraqcoalition.org/regulations/20040628_CPAORD_100_Transition_of_Laws__Regulations__Orders__and_Directives.pdf
 5. Cordesman, Anthony H. Milestones,(2006). Iraq: Milestones, Benchmarks, and RealWorld Options: http://csis.org/files/media/csis/pubs/061030_iraq_benchmarks.pdf
 6. Cowell , Alan,(2014), “Low-Grade Nuclear Material is Seized by Rebels in Iraq ,U.N. Says,” New York Times, July 11, http://www.nytimes.com/2014/07/11/world/middleeast/iraq.html?_r=0
 7. Caris, Charles C. & Reynolds, Samuel , (2014), ISIS Governance in Syria, MIDDL EAST SECURITY REPORT 22 , Published in the United States of America by the Institute for the Study of War: http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS_Governance.pdf
 8. Cafarella,Jennifer,(2015), SYRIAN JIHADISTS SIGNAL INTENT FOR LEBANON, Backgrounder , Published in the United States of America by the Institute for the Study of War: http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrian_Backgrounder_approved_0.pdf .
 9. Iraqcoalition: CPA/ORD/28 JUNE 2004/100:  COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 100 ,TRANSITION OF LAWS, REGULATIONS, ORDERS, AND DIRECTIVES ISSUED BY THE COALITION PROVISIONAL AUTHORITY: http://www.iraqcoalition.org/regulations/20040628_CPAORD_100_Transition_of_Laws__Regulations__Orders__and_Directives.pdf
 10. CFR(2005), B:IRAQ: Infiltration of Iraqi Forces: Sharon Otterman,February 28: http://www.cfr.org/iraq/iraq-infiltration-iraqi-forces/p7828
 11. Dobbins, James,(2003), AMERICA’S ROLE IN NATION-BUILDING FROM GERMANY TO IRAQ:RAND.http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1753/MR1753.pref.pdf Dabiq ,Issue1,1435,The Return of Khilafah:1-26
 12. Durham , Maj Susan E , (1997) , CHAOS THEORY FOR THE PRACTICAL MILITARY MIND , In Partial  Fulfillment of the Graduation Requirements of ACSC  ,AU/ACSC/0229/97-03: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/acsc/97-0229.pdf
 13. Dabiq ,Issue2 ,ramadan1435 ,The Felood: https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-2e280b3.pdf
 14. DOD News Briefing with Gen. Odierno from thePentagon, Presenter: Commander, U.S. Forces-Iraq Gen.Raymond Odierno, June 04, 2010, http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632
 15. DOD News:2014:A: Anti-ISIL Strategy Working, Needs Patience, Austin Says: http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/603474
 16. DOD News:2015:B: Strikes in Iraq and Syria:2015: http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814_Inherent-Resolve
 17. DOD News:2015:C: Weekly Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) Cost Report through November 30, 2015: http://www.defense.gov/Portals/1/features/2014/0814_iraq/costUpdates/ISIL_Master_Report_-_30Nov15.pdf
 18. Hamilton , eric , 2008 ,The Fight for Mosul : March 2003 – March 2008 , A Publication of the institute for the study of War And WEEKLYSTANDARD.COM:   https://www.understandingwar.org/sites/default/files/reports/Iraq%20Report%208.pdf
 19. Hawarnews,2014, http://en.hawarnews.com/
 20. HIS:2015: Leaked report indicates Islamic State contingency's capability to mount attacks in Turkey, targeting Western diplomatic and commercial assets: http://www.janes.com/article/48123/leaked-report-indicates-islamic-state-contingency-s-capability-to-mount-attacks-in-turkey-targeting-western-diplomatic-and-commercial-assets
 21. Huria , Sonali, 2008 , Failing and Failed States The Global Discourse , Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi ,developing an alternative framework for peace and security in the region , NO 75: http://ipcs.org/pdf_file/issue/488058650SR62-Raji-NDeal.pdf
 22. Kozak, Christopher ,Cafarella, Jennifer & Ball, Nicolas , 2015, ISIS in Syria Campaign Update, http://iswsyria.blogspot.com/2015/04/isis-in-syria-campaign-update-march-31.html
 23. ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization , 2014 , The meir amit intelligence  and terrorism information center , At the israel intelligence & Heritage commemoration center: http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20733
 24. Echevarria , Antulio J., 2002 ,CLAUSEWITZ’S CENTER OF GRAVITY:CHANGING OUR WARFIGHTING DOCTRINE—AGAIN!:Strategic Studies Institute: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB363.pdf
 25. Lewis, Jessica , 2013,AQI Resurgent , Parts I & II , ISW, September – October,Published in the United States of America by the Institute for the Study of War: http://understandingwar.org/sites/default/files/JessVBIED_PartII_3Oct.pdf  and http://understandingwar.org/sites/default/files/AQI-Resurgent-10Sept_0.pdf
 26. Lewis, Jessica D.,2014, The Islamic St ate:a Counter-St rategy for a Counter-State: MIDDLE EAST SECURITY REPORT 21, Published in the United States of America by the Institute for the Study of War:http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Lewis-Center%20of%20gravity.pdf
 27. Pavel , Ryan ,2012, The De-Baathification of Iraq The development and implementation of an ostensibly necessary vetting policy that turned into a tool of sectarianism, International Studies – Honors in the University of Michigan: http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/91888/rpavel.pdf?sequence=1
 28. Jamestown foundation :Reviving the Iraqi Ba’ath: A Profile of General Muhammad Yunis al-Ahmad , terrorism monitor ,2009,Volume VII, Issue 3: The Jamestown foundation: http://www.jamestown.org/fileadmin/JamestownContent/TM_007_3.pdf
 29. ROGGIO, BILL & WEISS, CALEB ,2015,A , Islamic State assaults Baiji oil refinery, http://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/islamic-state-assaults-baiji-oil-refinery.php
 30. SCHMITT , CARL , 2004 ,The Theory of the Partisan , A Commentary / Remark on the Concept of the Political,1962 , Translated by A. C. Goodson , Michigan State University , East Lansing: http://obinfonet.ro/docs/tpnt/tpntrex/cschmitt-theory-of-the-partisan.pdf
 31. Cfr: Trainor:2005: Who are the infiltrators?: three-star Marine General Bernard Trainor: http://www.cfr.org/bio.php?id=8496
 32. u.s.department of treasury:2014: Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David S. Cohen at The Carnegie Endowment For International Peace, “Attacking ISIL’s Financial Foundation”: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2672.aspx
 33. Wintrobe , Ronald ,2001, How to understand, and deal with dictatorship: an economist’s view, Political Economy Research Group University of Western Ontario, London, Ontario N6A5C2, Canada: http://www.rochelleterman.com/ComparativeExam/sites/default/files/Bibliography%20and%20Summaries/Wintrope%202002.pdf
 34. WEISS, CALEB,2015,B, Islamic State uses drones to coordinate fighting in Baiji: http://www.longwarjournal.org/archives/2015/04/islamic-state-uses-drones-to-coordinate-fighting-in-baiji.php