واکاوی متغیرهای اثرگذار بر استمرار بحران سیاسی و چالش‌های امنیتی لیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سیاسی لیبی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس.

2 ندارد

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکده وزارت امورخارجه

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تصویرسازی از سازوکار و مکانیسم علّی استمرار دوره انتقالی پس از انقلاب فوریه لیبی و تبدیل‌شدن آن به بحران سیاسی و چالش‌های امنیتی است. به عبارتی تحلیل و تبیین دلایل استمرار بحران سیاسی و چالش‌های امنیتی در کشور لیبی پس از سقوط رژیم معمر قذافی هدف اصلی این پژوهش است.
روش:روش پژوهش توصیفی- تبیینی بوده و دامنه آن نیز از حیث مکانی شمال آفریقا (لیبی) و از نظر زمانی سال‌های بین 2011 تا 2019 را در برمی‌گیرد.
یافته‌ها: در همین راستا نویسندگان مقاله حاضر مجموعه‌ای از علل و عوامل داخلی و خارجی نظیر بافت قبیله‌ای جامعه لیبی، وجود تضادهای ایدئولوژیکی میان گروه‌های پیروز در انقلاب، عنصر نفت و دخالت قدرت‌های خارجی در امور داخلی این کشور را از جمله دلایل استمرار بحران و چالش‌های امنیتی در لیبی پساقذافی می‌دانند.
نتیجه‌گیری: اوضاع لیبی پس از فروپاشی رژیم قذافی، برخلاف سایر کشورهای دستخوش بحران در شمال آفریقا نظیر تونس و مصر، نه‌تنها سمت‌وسوی مشخصی به خود نگرفته، بلکه آشوب و جنگ داخلی و حرکت به سمت تجزیه‌طلبی به ویژگی اصلی سیاست و حکومت در جامعه لیبی تبدیل شده است. نتیجتاً این‌که نمی‌توان هیچ چشم‌انداز روشنی را حداقل تا چند سال آینده برای لیبی متصور شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of The Effective Variables on Continuity of the Political Crisis and Security Challenges in Libya

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Pirbalaey 1
  • Mohammad Ali Nodeh 3
1 Political expert of Libya at the Iranian Embassy in Tunisia.
3 MA. International Relations at School of Ministry of Foreign Affairs
چکیده [English]

Objective: The aim of the research is to illustrate the continuity of the transition period after Libyan revolution on February, 2011, which has been turned into political crisis and security challenges. In other words, the aim of the research is to analyze and explain the reasons of continuity of the political crisis and security challenges in Libya after overthrow of Muammar Qaddafi Regime.
Method: The methodology of the research is descriptive-explanatory and its scope, geographically, includes North Africa (Libya), and in terms of time, includes 2011-2019.
Results: In this sense, the authors consider a set of factors, such as tribal structure of Libya’s society, ideological oppositions among victorious groups, variable of oil, and intervention of external powers in internal affairs of the country, as some of the reasons of the continuity of the crisis and security challenges in post-Qaddafi Libya.
Conclusion: Libya’s situation, after overthrow of Muammar Qaddafi, unlike other North African Countries such as Tunisia and Egypt, have been dominated by chaos, civil war and secession. As a result, there can be no imagined clear prospect, at least until near future, for Libya.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libya
  • Political crisis
  • Security Challenges
  • Sikhirat Agreement
  • Government of National Accord