نئوپاتریمونیالیسم بن سلمان و تشدید چالش دولت-ملت در عربستان سعودی؛ ریشه‌ها و پیامدها (2016- 2018)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دکتری علوم ارتباط دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پس از ولایتعهدی بن سلمان و اعمال برخی سیاست‌های اصلاحی، به نظر می‌رسید روند دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی این کشور با توجه به حمایت ایالات‌متحده، روند رو به رشدی داشته باشد، اما در ادامه این مسئله محقق نشد و ساختار سیاسی عربستان بیش‌ازپیش وجه اقتدارگرایی به خودیافت؛ بنابراین، در این مقاله، هدف نویسندگان تبیین دستاوردهای دولت اقتدارگرای بن سلمان و پیامدهای احتمالی آن می‌باشند.
روش: در این مقاله، روش مورد استفاده از نوع تحلیلی- توصیفی است.
یافته‌ها: نئوپاتریمونیالیسم بن سلمان به تشدید چالش میان دولت-ملت منتهی شد و در مسائلی همچون اعدام و سرکوب شیعیان، انزوای برخی از علمای اهل سنت و ترور برخی از نخبگان نوظهور جامعه مدنی نمود یافت.
نتیجه‌گیری: سه پیامد مهم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ماحصل سیاست‌های نئوپاتریمونیالیستی بن سلمان خواهد بود. نخست تشدید فعالیت نهادهای غیرحکومتی و مدنی خواه در عربستان، تشدید تنش‌هایی همچون کودتا، ترور، اعتراض و درنهایت ظهور جنبش‌های مخالف حکومت همچون نهضت الکرامه. در سطح منطقه‌ای نیز زوال تدریجی شورای خلیج‌فارس محتمل‌ترین پیامد این مسئله خواهد بود. نهایتاً تنبیه از سوی افکار بین‌المللی و تجدیدنظر حامیان و متحدان غربی در حمایت‌های از دولت نوپای بن سلمان می‌تواند بازخورد سیاست‌های حکومت نئوپاتریمونیال وی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Bin Salman Neopatrimonialism and Exacerbating the Challenge of the Nation-State in Saudi Arabia; Origins and Consequences

نویسندگان [English]

  • Roya Farzinrad 1
  • Younes Forouzan 2
  • Abdolreza Alishahi 3
1 Assistant Professor of Amin Police University
2 PhD in Communication Science at Allameh Tabataba'i University
3 PhD in Political Science at Allameh TabaTabaei University
چکیده [English]

Objective: After Bin Salman’s bcoming Crown prince, and some corrective policies, it seemed that the Saudi should witness a grow in the process of democratization and political development, together with the US support; but not only has this issue not happened, even the political structure of Saudi Arabia became more and more neopatrimonialist. Therefore, in this paper, the authors' aim was to explain the achievements of the neo-patrimonialist government of Bin Salman and its possible consequences.
Method: In this paper, the method is analytical-descriptive.
Results: Bin Salman's neo-patrimonialism led to an escalation of the challenge between the nation-state and issues such as the execution and suppression of the Shiites, the isolation of some Sunni scholars and the assassination of some of the emerging civil society elites.
Conclusion: Three major internal, regional and international consequences are due to the new policy of Bin Salman. First, the intensification of the activities of non-governmental and civilian organizations in Saudi Arabia, exacerbation of tensions such as peril, assassination, protest and strike, and finally, the emergence of opposition movements like the Al-Karaama movement. At the regional level, the gradual decline of the Gulf Cooperation Council will be the most likely outcome of this issue. Finally, threat and punishment of international opinion and the revision of Western supporters and allies in the absolute support of the newly established government of Bin Salman in Saudi Arabia can be a response to the policies of his Neopotrimonial rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neopotrimonialism
  • Mohammad Bin Salman
  • Nation-State
  • Saudi Arabia
  • Instability