تبیین چهره رحمانی از اسلام و نقش آن درپیشبرد ایده جهان عاری ازخشونت و افراط گری(WAVE)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

افراط‌گری وبهره‌گیری ازخشونت، یکی ازپدیده های روبه رشد،فراگیر وتعیین کننده در دوره کنونی می باشد.این پدیده،به گونه ای روزافزون، تحولات ملی،منطقه ای وجهانی را از خود متاثرنموده است.گسترده شدن گروه های افراط گرا با داعیه ونماد های اسلامی، لزوم تبیین چهره واقعی از اسلام اصیل که همان چهره رحمانی است را ضروری می سازد.باتصویب قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گری در مجمع عمومی سازمان ملل متحدکه برمبنای پیشنهادجمهوری اسلامی ایران طرح گردیده ومحقق شد،اجماعی جهانی برای مبارزه باافراط گری وخشونت شکل گرفت.اکنون سوالی که مطرح می شودآن است که آیا تبیین چهره رحمانی از اسلام،نقش موثری درپیشبرد ایده جهان علیه خشونت و افراط گری دارد؟ودرصورت پاسخ مثبت،چه راهبردهاو اصولی از اسلام باید موردتاکید قرارگیرد تاهم باعث روشن شدن افکارعمومی جهانی مبنی برصلح محوربودن احکام اسلامی شودو هم باعث پیرایش گروه های افراطی منتصب شده به آن شود. درخور توجه است که نگارندگان در این مقاله می کوشد باذکر خط مشی ها و راهبردهای اسلام وتبیین چهره رحمانی از آن با بهره گیری از روش تحلیل راهبردی (SWOT) و با اتکا به راهبرد قوت-فرصت از راهبردهای چهارگانه این روش، بیان نمایندکه تصویب ایده جهان علیه خشونت و افراط گری ،فرصت مغتنمی رافراهم نموده است تاضمن بازسازی چهره معرفی شده اسلام به صورت اصیل و واقعی که همان چهره رحمانی است،درمسیر پیشرفت این ایده نیزگام هایی نظری و علمی شایان توجهی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rahmani face of Islam and its role Drpyshbrd explain the idea of a world without violence and extremism (WAVE)

نویسندگان [English]

  • mohammad javad fathi 1
  • mohammadmehdi tavalaei 2