تبیین وضعیت آینده بحران سوریه بر مبنای علل داخلی و عوامل بین المللی با تکیه بر مدل پژوهشی مایکل برچر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجو/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مهمترین مسائل منطقه خاورمیانه به صورت عام و کشور سوریه به صورت خاص، بحرانی است که در این کشور و در پی گسترش موج بیداری اسلامی و شکل گیری و ورود گروههای سلفی – تکفیری همراه با مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و بازیگران منطقه‌ای چون عربستان سعودی و ترکیه بوجود امده است. این بحران هم به لحاظ وسعت و زمان و هم به لحاظ نقش عوامل گوناگون یکی از عمیق ترین بحران های قرن محسوب می-شود. تاثیرات بحران نیز بسیار فراگیر و گسترده بوده به گونه‌ای که جنبه جهانی و بین المللی بخود گرفته است. تاثیرات این بحران همراه با ریشه‌ها، ابعاد فراگیر و مراحل و روندهای آن، آینده چنین بحرانی را رقم می‌زند. بر همین مبنا، مساله اصلی این پژوهش بررسی و تبیین وضعیت آینده بحران سوریه بر مبنای مدل برچر است.
این نوشتار با رویکرد تحلیلی- تبیینی به موضوع پرداخته و روش آن نیز مطالعه موردی براساس الگوی پژوهشی برچر و شیوه گردآوری داده‌های آن کتابخانه‌ای و اسنادی است. براساس یافته های این تحقیق بحران در پی شدت یافتن حوادث و درگیری های سال 2013 و 2014 وارد مرحله دوم آن یعنی مرحله وخامت و اوج گرفتن بحران شده است. در این بحران از سویی گروه های تکفیری از جمله داعش با هدف تضعیف قدرت دولت‌و شکل دادن به هویت مخدوش اجتماعی خود در جهت دولت سازی از طریق عملیات تروریستی و ازسوی دیگردخالت منفعت طلبانه بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای از جهات مختلف باعث بسط تأثیرات منفی بحران در سطح منطقه و جهان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Explanation of Syrian Crisis (2011-2016) Based on Michael Brechers Research Model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis of Syria
  • Brecher Model
  • Takfiri groups
  • Regional and trans-regional powers
  • Middle East