دریافت هزینه از مقالات پذیرفته شده در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:

هزینه بررسی اولیه مقاله: 200 هزار تومان

هزینه چاپ نهایی: 250 هزار تومان 

نویسندگان محترم می توانند مبلغ مورد نظر را  از طریق لینک https://epay.ikiu.ac.ir/  به نام سایر درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  از طریق درگاه پرداخت واریز نمایند. و رونوشت آن را در سامانه نشریه ضمیمه نمایند.


شیوه‌‌نامه نگارش مقاله‌ در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

     زبان نشریه

     زبان نشریه به ترتیب، فارسی و انگلیسی است.

     شرایط علمی

 

1-     مقاله باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.        

2-      مقاله باید اصیل و مبتکرانه باشد.

3-     در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

4-     مقاله باید تحلیلی، انتقادی و در عین حال اصیل باشد؛ بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.


نحوه بررسی مقاله‌ها‌

      مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهندگرفت؛ در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی، برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد. برای رعایت بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله‌ها حذف می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج دریافت‌شده در هیئت تحریریه مطرح می­‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می­کند.

  • درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (درصورت وجود) در مقالات

      شرایط نگارش مقاله

مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت شود.

 مقاله باید بدین ترتیب تنظیم شود:

الف- عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 ب-  مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام­خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی و شماره تماس و نشانی پست الکترونیک نویسنده) و مشخصات مسئول مکاتبات در فایلی جداگانه ارسال گردد.

 پ- چکیده فارسی و انگلیسی، حداکثر 15 سطر باشد. چکیده باید دارای 5 بخش مجزا شامل: هدف، روش شناسی پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژگان باشد.

 ت-کلیدواژه فارسی و انگلیسی همانند هم و حداکثر شش کلمه باشد. 

ث-مقدمه، شامل پیشینه تحقیق و منابع آن باشد، به گونه­ای که خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

ج-بدنه اصلی مقاله، دربردارنده بحث و بررسی فرضیه/ فرضیات تحقیق و ارائه تحلیل‌های مناسب با موضوع باشد.

چ-نتیجه‌گیری

ح-کتاب‌نامه

خ-نام نویسنده به لاتین به همراه مرتبه علمی

د-تعارض منافع

نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 

ذ-تشکر و قدردانی

در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است. 

مقاله باید حداکثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود. حداکثر کلمات مقاله 6500تا 8000 کلمه است در غیر این صورت مقاله حذف و بررسی نمی گردد.

اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، در پاورقی ذکر گردد.

این فصلنامه در قبول یا رد مقاله و همچنین در ویراستاری آن آزاد است.

مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.


روش رفرنس نویسی:

تمام منابعی که در نگارش مقاله مورد استفاده قرار گرفته است باید در انتهای مقاله به زبان انگلیسی و با فرمت APA تنظیم شود. در تنظیم منابع به نکات زیر توجه نمایید: 

الف) استنادهای درون متنی، همگی به صورت انگلیسی و ترجیحاً در پایان جمله نوشته شود. سال نشر منابع فارسی باید به صورت معادل میلادی نوشته شود.

ب) استنادهای انتهای متن، همگی به صورت انگلیسی نوشته شود. تأکید می شود، چنانچه برخی از منابع فارسی باشند برای تبدیل آن به انگلیسی، تمام اطلاعات آن مانند نام نویسنده و نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، به انگلیسی ترجمه و تاریخ‌های مربوطه به میلادی تبدیل شده و در انتها عبارت [In Persian] اضافه شود. از ترجمه شخصی عناوین منابع فارسی اکیداً خودداری نموده و معادل انگلیسی استناد منابع فارسی را از سایت منبع بردارید. 

ج) ارجاع به منابع در متن به زبان انگلیسی و ترجیحاً در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (Wilson, 1993) و یا (Wilson et al., 1993) و در صورت ضرورت در ابتدای جمله، ارائه شود.

د) منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایاننامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.

ه) فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. برای منابعی که دارای نسخه (عنوان و چکیده انگلیسی) هستند باید از ترجمه و برای منابعی که دارای نسخه انگلیسی نیستند (مانند کتابهای فارسی) از فرمت رومن اسکریپت استفاده گردد. 

** برای اطلاع از نحوه منبع نویسی به این روش این راهنما را مطالعه نمایید: راهنمای رفرنس نویسی مطابق با الگوی  APA(نسخه 7)  

1- ارجاعات درون­ متنی باید داخل پرانتز و به ­ترتیب: نام ­خانوادگی نویسنده (شهرت)، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (احمدیان، 1380، ج2، ص 275)

2-‌ نحوه تنظیم ارجاعات در کتاب‌نامه مقاله: . کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر.

3- نحوه تنظیم ارجاعات به مجله در کتاب‌نامه:

4-نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات مقاله در مجله.

5-سایت‌های اینترنتی:

6-نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، عنوان موضوع «داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک .

در پایان متن در قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز به انگلیسی آورده شوند. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده حتما(in Persian) اضافه شود و در آخر منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. مطمئن شوید که منابع اشاره شده در متن در ماخذ نوشته شده باشند و برعکس


    شرایط پذیرش اولیه

1- مقاله باید دارای ویژگی‌های بند دوم «شرایط علمی» باشد و بر اساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم ‌شود و به صورت تایپ‌شده در برنامه XP 2007Word با قلم B Badr13 ارسال گردد.

2- مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد.

3-  نویسنده باید متعهد شود که این مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که تکلیف آن در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام مشخص نشده است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.

4- 'گزارش سامانه همانندجو ضمیمه شود. آدرس سایت: www.tik.irandoc.ac.ir

حداکثر میزان همانندی مقاله 10 درصد است .

ایمیل سردبیر: m.salehi@org.ikiu.ac.ir

شناسه: nyOSJ


دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سیستم

دریافت فایل راهنمای ورود به سیستم و ارسال مقاله

راهنمای همانند جو

فرم تعهد نویسنده

فرم تعارض منافع 

قالب آماده نگارش مقاله

APA

آیین نامه دریافت هزینه وزارت علوم