سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

بهای اشتراک سالانه

اشخاص حقیقی(افراد) 400000ریال 

اشخاص حقوقی(موسسه ها) 500000 ریال

بهای تک شماره نشریه در داخل کشور  100000 ریال 

مشترکان محترم  می‏توانند بهای اشتراک خود را به حساب 1918956015  جام بانک ملت به نام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  به شناسه پرداخت  2252092913970 واریز نموده و رو گرفت قبض پرداخت شده را به نشانی فصلنامه ارسال فرمایند. ضمنا دانشجویان، فرهنگیان و اعضای هیات علمی دانشگاه­ها، جهت برخورداری از تخفیف، روگرفت کارت شناسایی خود را به همراه برگ درخواست ارسال نمایند.