آ

 • آدمی، علی تحلیلی بر میزان تاثیرگذاری پیشران مقاومت اسلامی در صحنه سیاسی لبنان (2021-2005) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

ا

 • اخوان کاظمی، مسعود تحلیل مبانی پایدار در روابط استراتژیک ترکیه و اسرائیل در خاورمیانه (2022-2002) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 25-51]

 • امینی، علیرضا چالش‌های هویت‌گرایی و گسترش منازعه در خاورمیانه 2020-2012 [دوره 11، شماره 4، 1401]

ب

 • بختیاری جامی، محسن هژمونی آمریکا در افغانستان و چالش ابعاد نظامی، اجتماعی و اقتصادی امنیت در شرق ایران(2001-2021) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-23]

پ

 • پاکزاد، رحیم ریشه‌یابی و تبیین علل انقلاب 2011 تونس بر اساس نظریه تحول انقلابی چالمرز جانسون [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

 • پیری، حیدر زمینه‌ها و بسترهای صلح نوین اعراب و اسراییل در پرتو سیاست‌های منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-125]

چ

 • چلداوی، زینب بررسی عوامل مؤثر بر سیاست خارجی لبنان و رژیم صهیونیستی در حل مناقشات مرزهای آبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 55-77]

ح

 • حاجی زاده، سیروس جایگاه سند 2030 در چشم‌انداز توسعه‌ای عربستان سعودی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 71-101]

 • حسینی، آسیه ریشه‌یابی و تبیین علل انقلاب 2011 تونس بر اساس نظریه تحول انقلابی چالمرز جانسون [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

 • حسینی، سید حامد ارزیابی قدرت نرم چین در منطقه خاورمیانه عربی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 79-103]

خ

 • خان محمدی، یوسف واکاوی آینده اسلام سلفی - وهابی- تکفیری در عربستان سعودی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]

 • خرمشاد، محمدباقر واکاوی آینده اسلام سلفی - وهابی- تکفیری در عربستان سعودی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]

ر

 • رفیع، حسین هژمونی آمریکا در افغانستان و چالش ابعاد نظامی، اجتماعی و اقتصادی امنیت در شرق ایران(2001-2021) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-23]

 • رکابیان، رشید واکاوی قدرت‌یابی داعش درافغانستان (2022) و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 127-151]

ز

 • زارعی، بهادر ارزیابی اختلافات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس (نمونه ای از اختلافات درونی جهان اسلام) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 53-70]

 • زیبایی، مختار تحلیل مبانی پایدار در روابط استراتژیک ترکیه و اسرائیل در خاورمیانه (2022-2002) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 25-51]

س

 • سلیمی، محمد مهدی چالش‌های هویت‌گرایی و گسترش منازعه در خاورمیانه 2020-2012 [دوره 11، شماره 4، 1401]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا تبیین شیوه عملکرد و اهداف سیاست «فشار حداکثری» آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 105-127]

ط

 • طاهری، مهدی تحلیل شاخص‌های سیاست‌های هویتی اسلام‌گرا در عربستان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 43-69]

ع

 • عبدخدایی، مجتبی تحلیلی بر میزان تاثیرگذاری پیشران مقاومت اسلامی در صحنه سیاسی لبنان (2021-2005) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

ک

 • کمالی، محمد حسین تبیین شیوه عملکرد و اهداف سیاست «فشار حداکثری» آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 105-127]

م

 • مجیدی، حسن تحلیل شاخص‌های سیاست‌های هویتی اسلام‌گرا در عربستان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 43-69]

 • محمودی کیا، محمد بررسی تأثیر اسلام‌گرایی اخوانی بر شکل‌گیری الگوی توسعه ملی در قطر (2011-2022) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 129-152]

 • مطهرنیا، مهدی چالش‌های هویت‌گرایی و گسترش منازعه در خاورمیانه 2020-2012 [دوره 11، شماره 4، 1401]

 • معتضدراد، آناهیتا زمینه‌ها و بسترهای صلح نوین اعراب و اسراییل در پرتو سیاست‌های منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-125]

 • موسی زاده، رضا بررسی عوامل مؤثر بر سیاست خارجی لبنان و رژیم صهیونیستی در حل مناقشات مرزهای آبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 55-77]

 • موسوی شهیدی، سید مهدی ارزیابی اختلافات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس (نمونه ای از اختلافات درونی جهان اسلام) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 53-70]

ن

 • نیاکوئی، سید امیر ارزیابی قدرت نرم چین در منطقه خاورمیانه عربی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 79-103]

 • نجومی، فریده تحلیلی بر میزان تاثیرگذاری پیشران مقاومت اسلامی در صحنه سیاسی لبنان (2021-2005) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]

 • نصری، زنیره تحلیل مبانی پایدار در روابط استراتژیک ترکیه و اسرائیل در خاورمیانه (2022-2002) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 25-51]

 • نوازنی، علی جایگاه حقوق‌بشر در عملکرد سیاست‌خارجی اتّحادیه‌ی اروپایی (در قبال‌ روابط با ایران و اسرائیل) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 25-54]

ه

 • هاشمی، سید عباس جایگاه حقوق‌بشر در عملکرد سیاست‌خارجی اتّحادیه‌ی اروپایی (در قبال‌ روابط با ایران و اسرائیل) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 25-54]

 • هراتی، محمد جواد ریشه‌یابی و تبیین علل انقلاب 2011 تونس بر اساس نظریه تحول انقلابی چالمرز جانسون [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]