ا

 • ابراهیمی فر، طاهره واکاوی عدالت جنسیتی درساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران 1376-1392: [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-49]

 • احمدی سفیدان، حسین بررسی کنش های سیاسی گروه های شیعی در یمن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]

 • اخوان کاظمی، بهرام واکاوی کمالیسم و بازتابهای آن در اقتصاد سیاسی معاصر ترکیه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-63]

 • اخوان کاظمی، مسعود مؤلفه‌های مقاومت در فرهنگ سیاسی جنبش انصارالله یمن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 75-105]

 • اشرفی، احمد علل تعامل و تقابل مردمی با داعش در عراق [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-211]

 • امیدی، علی تأثیر محور مقاومت بر عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 65-92]

 • امینی، علی اکبر بررسی دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسلامی منطقة خاورمیانه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 133-159]

ب

 • بای، عبدالرضا علل تعامل و تقابل مردمی با داعش در عراق [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-211]

 • بابایی، محمدرضا ناپایداری‌های سیاست خارجی امارات متحده عربی؛ از قیام‌های عربی تا عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 63-84]

 • باقری، جهانگیر ریشه های تاریخی جنگ یمن و مداخلات بیگانگان در آن (با تاکید بر مداخلات آمریکا در زمان ترامپ) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 95-105]

 • باقری، محسن تأثیر محور مقاومت بر عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 65-92]

 • باقری دولت آبادی، علی تبیین علل ناکامی داعش در عراق بر مبنای نظریه فرصت سیاسی سیدنی تارو و مک آدام [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 137-166]

 • بالازاده، زهره واکاوی عدالت جنسیتی درساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران 1376-1392: [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-49]

 • بزرگمهری، مجید تغییر در سیاست خارجی عربستان سعودی نسبت به ایران، علل و انگیزه ها (2021) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]

 • بهرامی جاف، ساجد بررسی رقابت‌پذیری قدرت اقتصادی در منطقه غرب آسیا (نمونه موردی: ایران، عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 23-51]

پ

 • پاکدامن، محمد نقدی بر اخلاق جنگ در ارتش اسرائیل [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

ت

 • تقی پور، تیرداد مطالعه بسترهای همکاری - رقابت ژئواکونومیکی و ژئوپولتیکی ایران و روسیه در غرب آسیا (2015-2020) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 93-112]

 • تیموری، مسعود بررسی دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسلامی منطقة خاورمیانه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 133-159]

ث

 • ثریائی آذر، حسین ریشه های تاریخی جنگ یمن و مداخلات بیگانگان در آن (با تاکید بر مداخلات آمریکا در زمان ترامپ) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 95-105]

ج

 • جاودانی مقدم، مهدی بحران هویت و مسلمانان فرانسه: رقابت اسلام سنتی، اسلام سکولار و بنیادگرایی اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 85-106]

ح

 • حافظ نیا، محمدرضا بررسی رقابت‌پذیری قدرت اقتصادی در منطقه غرب آسیا (نمونه موردی: ایران، عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 23-51]

 • حکمت‌آرا، حامد بررسی تحلیلی آینده سیاست‌های عربستان سعودی در قبال بحران سوریه، با تأکید بر رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-29]

ر

 • رازانی، حسین بررسی نقش شورای امنیت در بحران یمن(2011-2018) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 31-51]

 • راه نجات، میترا مطالعه بسترهای همکاری - رقابت ژئواکونومیکی و ژئوپولتیکی ایران و روسیه در غرب آسیا (2015-2020) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 93-112]

 • ربانی، ضحی بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در ایران نسبت به سایر کشورها و مناطق اسلامی (خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای مرکزی و شرق آسیا) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 67-93]

 • رحیمی، زکیه تحلیل رقابت تسلیحاتی غرب آسیا بر اساس دیدگاه واقع‌گرایی تهاجمی و تدافعی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]

 • رستمی، فرزاد فرآیند عادی سازی مناسبات اعراب و اسراییل؛ پیامدهای آن برای محیط امنیتی ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-62]

 • رضائی، ابوذر نقش محور مقاومت در تعامل‌گرایی امنیتی رژیم اشغالگر قدس و اعراب محافظه‌کار در جنوب غرب آسیا (2020-2010) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-73]

ز

 • زارعی، بهادر بررسی تحلیلی آینده سیاست‌های عربستان سعودی در قبال بحران سوریه، با تأکید بر رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-29]

 • زیبایی، مختار فرآیند عادی سازی مناسبات اعراب و اسراییل؛ پیامدهای آن برای محیط امنیتی ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-62]

س

 • سعیدی اطهر، مولود بررسی کنش های سیاسی گروه های شیعی در یمن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-128]

 • سلمان طاهری، محمد تحولات حقوق زنان در پرتو نسل های حقوق بشر با تاکید بر جهان اسلام [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 167-188]

ش

 • شایان، فاطمه عملکرد گروه تروریستی لشگر خدا در سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 51-65]

 • شاهملکی، حامد مؤلفه‌های مقاومت در فرهنگ سیاسی جنبش انصارالله یمن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 75-105]

 • شریفی، ارکان تحولات حقوق زنان در پرتو نسل های حقوق بشر با تاکید بر جهان اسلام [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 167-188]

 • شفیعی سیف آبادی، محسن تبیین علل ناکامی داعش در عراق بر مبنای نظریه فرصت سیاسی سیدنی تارو و مک آدام [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 137-166]

 • شفیعی قهفرخی، امید نقدی بر اخلاق جنگ در ارتش اسرائیل [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

ص

 • صالح آبادی، ریحانه بررسی رقابت‌پذیری قدرت اقتصادی در منطقه غرب آسیا (نمونه موردی: ایران، عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 23-51]

 • صفاوردی، سوسن بررسی دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسلامی منطقة خاورمیانه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 133-159]

ط

 • طاهری راویزی، عالیه واکاوی عدالت جنسیتی درساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران 1376-1392: [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-49]

ع

 • عباسی دره‌بیدی، ابوالفضل تحلیل رقابت تسلیحاتی غرب آسیا بر اساس دیدگاه واقع‌گرایی تهاجمی و تدافعی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-160]

 • عباس زاده، مهدی بررسی نقش شورای امنیت در بحران یمن(2011-2018) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 31-51]

 • عباس زاده مرزبالی، محسن ایدئولوژیزه کردنِ مذهب: اندیشه و عملِ خشونت در سلفیسم جهادی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 113-135]

 • عیدکشایش، سعید ریشه های تاریخی جنگ یمن و مداخلات بیگانگان در آن (با تاکید بر مداخلات آمریکا در زمان ترامپ) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 95-105]

 • عیوضی، محمد رحیم بررسی دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسلامی منطقة خاورمیانه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 133-159]

غ

 • غلامی، محمدحسن واکاوی کمالیسم و بازتابهای آن در اقتصاد سیاسی معاصر ترکیه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-63]

ف

 • فارسی جوکار، حسن نقش نت‌زیست‌ها در تحولات سیاسی/ اجتماعی مصر و تونس(2011) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]

 • فرکیش، هانه تحولات حقوق زنان در پرتو نسل های حقوق بشر با تاکید بر جهان اسلام [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 167-188]

 • فرهادی، روح الله نقدی بر اخلاق جنگ در ارتش اسرائیل [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

 • فولادی، حسین علل تعامل و تقابل مردمی با داعش در عراق [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-211]

ق

 • قاسمی، حاکم تغییر در سیاست خارجی عربستان سعودی نسبت به ایران، علل و انگیزه ها (2021) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]

 • قربانی، سعید بررسی تحلیلی آینده سیاست‌های عربستان سعودی در قبال بحران سوریه، با تأکید بر رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-29]

ل

 • لطفی، میلاد استمرار بحران در یمن و ریشه‌های درونی آن [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 107-131]

م

 • محسنی، علی بحران هویت و مسلمانان فرانسه: رقابت اسلام سنتی، اسلام سکولار و بنیادگرایی اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 85-106]

 • محمدزاده، علی علل تعامل و تقابل مردمی با داعش در عراق [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-211]

 • ملکوتیان، مصطفی نقش نت‌زیست‌ها در تحولات سیاسی/ اجتماعی مصر و تونس(2011) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-36]

 • منوری، سیدعلی نقش محور مقاومت در تعامل‌گرایی امنیتی رژیم اشغالگر قدس و اعراب محافظه‌کار در جنوب غرب آسیا (2020-2010) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-73]

ن

 • نبوی، سید عبدالامیر واکاوی عدالت جنسیتی درساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران 1376-1392: [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 31-49]

 • نصری، زنیره فرآیند عادی سازی مناسبات اعراب و اسراییل؛ پیامدهای آن برای محیط امنیتی ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 31-62]

 • نورمحمدی، مرتضی استمرار بحران در یمن و ریشه‌های درونی آن [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 107-131]

ه

 • هدایتی شهیدانی، مهدی ناپایداری‌های سیاست خارجی امارات متحده عربی؛ از قیام‌های عربی تا عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 63-84]

ی

 • یزدانی، عنایت الله تأثیر محور مقاومت بر عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 65-92]