کلیدواژه‌ها = انقلاب
تعداد مقالات: 7
1. گذار به موج دوم انقلاب؛ تجزیه‌وتحلیلی بر عملکرد دولت اقتدارگرای عبدالفتاح السیسی در مصر پسامرسی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-96

عبدالرضا عالیشاهی؛ حسین مسعودنیا؛ یونس فروزان


3. دولت پنهان در مصر: از انقلاب تا دیکتاتوری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 97-112

مهدی زیبائی


5. تبیین تحولات مصر بر پایه دیدگاه نوسازی خودکامانه

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 83-103

پرویز دلیرپور


6. انقلابهای معاصر در جهان عرب: مطالعه ای تطبیقی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-47

سید امیر نیاکویی


7. مفهوم سازی انقلاب و مشکلات تحلیل نظری

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-71

بهرام نوازنی