کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
تعداد مقالات: 10
2. تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه مورد مطالعه: داعش

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 23-46

10.30479/psiw.2020.4488.1481

غلامعلی مصطفوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی


5. جایگاه جهان اسلام در سیاست خارجی دولت های پس از دفاع مقدس (1368-1392)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 93-112

سید محمد کاظم حجازی؛ حسن رحیمی(روشن)؛ محمد جواد هراتی


7. نقش دیپلماسی آموزشی در سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 139-164

مرتضی نورمحمدی؛ طیبه محمدی پور


9. ترکیه و بحران سوریه؛ از میانجیگری تا حمایت از مخالفان دولت

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 83-110

10.30479/psiw.2013.294

حسین مسعود نیا؛ عاطفه فروغی؛ مرضیه چلمقانی


10. ژنوم های ژئوپلیتیک مؤثّر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 1، شماره 3، آبان 1391، صفحه 43-76

10.30479/psiw.2012.207

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی