نویسنده = زهرا پیشگاهی فرد
تعداد مقالات: 2
تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه مورد مطالعه: داعش

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 23-46

10.30479/psiw.2020.4488.1481

غلامعلی مصطفوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی


تأثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تأکید بر دجله و فرات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-51

افشین کرمی؛ جواد حسن زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد