تعداد مقالات: 248
76. بررسی تأثیر مدرنیسم در به وجود آمدن بنیادگرایی اسلامی (مطالعه موردی نووهابیسم)

دوره 2، 5و 6، تابستان 1392، صفحه 49-73

بهنام بهاری؛ مهدی بخشی شیخ احمد؛ پیمان وهاب پور


77. واکنش شورای همکاری خلیج‌فارس به بیداری اسلامی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 49-68

هادی صادقی اول؛ جعفر نقدی عشرت آباد


78. غیرجنبش‌های اجتماعی؛ الگویی نظری برای تبیین کنش انقلابی مردم مصر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-71

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سجاد میرالی


80. بسترهای شکل گیری و تداوم تروریسم در خاورمیانه مطالعه موردی داعش در عراق و سوریه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-71

محمدعلی بصیری؛ زهرا آقامحمدی؛ احسان فلاحی


81. نئوپاتریمونیالیسم بن سلمان و تشدید چالش دولت-ملت در عربستان سعودی؛ ریشه‌ها و پیامدها (2016- 2018)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-77

رویا فرزین راد؛ یونس فروزان؛ عبدالرضا عالیشاهی


82. هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-74

سیداحمد فاطمی نژاد


83. Islamic & non Islamic Countries Cooperation: Perspective on Science Diplomacy Model

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 53-67

محمد رحیم عیوضی؛ محمد حسینی مقدم


84. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بیداری اسلامی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 53-74

سید اصغر جعفری؛ علیرضا قاسمی


85. انقلاب مصر(2011) و جهانی شدن حقوق بشر

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-78

رضا دهبانی پور


89. تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم‌گرایی و واگرایی در جهان اسلام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 56-72

محمدرضا حافظ نیا؛ ریباز قربانی نژاد؛ محسن جان پرور


90. تأثیر سنت‌های محرم بر هویت اجتماعی شیعیان هند

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-76

محمد علی ربانی؛ محمد رضا بارانی


91. مؤلفه‌های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در جهان اسلام

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-86

مهدی ناظمی اردکانی؛ صفرعلی خالدیان


92. هویت ایرانی – اسلامی، آماج قدرت نرم امریکا

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 61-81

فرهاد درویشی سه تلانی؛ زهره همتی


95. رویارویی ایران و عربستان در بحران سوریه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 67-92

احمد جانسیز؛ سجاد بهرامی مقدم؛ علی ستوده


96. تأثیر انقلاب اسلامی بر هندسه قدرت مقاومت اسلامی در غرب آسیا

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-99

محمد داوند؛ محسن اسلامی؛ حجت داوند


97. The Impact of Islamic Awakening on International Relations

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-68

محمدرضا دهشیری؛ حسین شاه مرادی


98. مفهوم سازی انقلاب و مشکلات تحلیل نظری

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-71

بهرام نوازنی


99. جایگاه غیرامنیتی سازی در روابط کره جنوبی و جهان اسلام

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 55-80

حسین شاه مرادی؛ محمدرضا دهشیری


100. تروریسم و دموکراسی سازی در خاورمیانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61-82

یونس کمایی زاده