تعداد مقالات: 248
227. Turkey's Approach to the Nagorno-Karabakh Crisis (2003-2020)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 19-39

زینب وطن خواه؛ بهرام نوازنی


228. آینده‌پژوهی بحران یمن بر اساس روش تحلیل بازیگران

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-50

محمدجواد فتحی دولیسکانی؛ ایوب نیکونهاد


232. تحلیل گفتمان انتقادی جنبش اسلامی جماعت تبلیغی با تأکید بر الگوی فرکلاف

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 45-71

سید محمد حسین اکرمیان؛ سید محمد علی حسینی زاده


234. Political, Social and Military Factors of the Lebanese Islamic Resistance Movement’s Victory from the Perspective of the Holy Quran

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 59-74

فرزاد سلطانی؛ علیرضا بیگی؛ محمد پاکدامن


236. گذار به موج دوم انقلاب؛ تجزیه‌وتحلیلی بر عملکرد دولت اقتدارگرای عبدالفتاح السیسی در مصر پسامرسی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-96

عبدالرضا عالیشاهی؛ حسین مسعودنیا؛ یونس فروزان


237. Nuclear Security in the Middle East: Challenges, Solutions and Regional Cooperation

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 75-97

علی آدمی؛ رامین بخشی


238. تبیین نقش طبقه متوسط جدید جامعه در فرآیند گذار به دموکراسی؛مطالعه تطبیقی مصر و بحرین

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-100

حسن احمدی؛ حسین هرسیج؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی


239. نقشه هنجاری – امنیتی نوردیک مطالعه موردی اسلام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 89-121

رضا رحمتی


241. Shift in the Relationship of Power of Actors in Persian Gulf Region

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 99-118

فاطمه شایان


242. ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-125

رضا اختیاری امیری؛ احمد رشیدی؛ عبدالله سلطانیان


243. بررسی تأثیر روابط روسی-سوری بر سیاست‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه (2011 تا 2018)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 123-142

داود منصوری؛ مهدی خوش خطی؛ فرشید جعفری؛ حسن عیوض زاده


244. جایگاه «مسأله فلسطین‌» در نظریه و کنش سیاسی جریان های تکفیری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 123-144

ناصر پورحسن؛ محمد میرعبدلی


246. تحلیل عملکرد و دلایل ناکارآمدی شورای امنیت در بحران سوریه (2011-2018)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 145-163

علی امیدی؛ سارا ترابیان


247. راهبردنگاری نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت اسلامی با تحلیل SWOT

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 155-176

مصطفی قربانی؛ سلیمان غفاری؛ علی کارگر شورکی


248. الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و چشم انداز تمدنی جهان اسلام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 163-182

سید محمود آقائی فیروزآبادی